Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wojciechowie

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - 1958-1972
- brak danych - 1958 - 1972
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej (PGRN) w Wojciechowie (powiat lubelski, od 1 stycznia 1956 r. powiat bełżycki) było organem wykonawczym i zarządzającym wyłanianej w wyborach powszechnych Gromadzkiej Rady Narodowej (GRN) w Wojciechowie, która została powołana na mocy ustawy z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43, poz. 191).
Swoją działalność prowadziło od grudnia 1954 r. do 1 stycznia 1973 r., kiedy to zostało zlikwidowane na mocy ustawy z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych (Dz. U., Nr 49, poz. 312).
Siedziba GRN znajdowała się w Wojciechowie.
W skład gromady Wojciechów wchodziły obszary dotychczasowych gromad:: Wojciechów, Wojciechów kol. Nr 1, Wojciechów kol. Nr 5, Gaj Stary, Gaj Nowy, Ignaców oraz południowa część obszaru dotychczasowej gromady Maszki wieś. (Dz. Urz. WRN w Lublinie, Nr 15, poz. 64).
PGRN było wybierane spośród radnych GRN, stanowiło organ terenowej władzy państwowej na obszarze gromady Wojciechów. Podstawowym zadaniem GRN było popieranie produkcji rolnej, zaspokajanie potrzeb komunalnych, socjalnych i kulturalnych ludności zamieszkałej na terenie gromady oraz zapewnienie wykonania przez nią obowiązków względem państwa. Ponadto gromadzkie rady narodowe wykonywały niektóre zadania administracji państwowej w zakresie podatków i innych świadczeń, prowadzenia spraw meldunkowych i rejestracji aktów stanu cywilnego.
GRN wykonywała swoje zadania na sesjach, przy pomocy Prezydium oraz Komisji. Sprawy administracyjne GRN prowadziło Biuro GRN.
Protokoły z sesji oraz uchwały Gromadzkiej Rady Narodowej, z lat 1960-1966, 1970-1972 (sygn. 1-14, 14 j.a.), działalność radnych GRN w Wojciechowie z lat 1965-1972 (sygn. 15-17, 3 j.a.), działalność Komisji stałych GRN z lat 1961-1972 (sygn. 18-39, 22 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium GRN z lat 1958-1966, 1970-1972 (sygn. 40-54, 15 j.a.), ewidencja uchwał Prezydium z lat 1960-1963 (sygn. 55, 1 j.a.), działalność organów kolegialnych gromady Wojciechów z lat 1964-1970 (sygn. 56-62, 7 j.a.), protokoły z zebrań wiejskich z lat 1960-1972 (sygn. 63-68, 6 j.a.), protokoły z narad sołtysów z lat 1962-1963, 1966, 1968, 1970 (sygn. 69-72, 4 j.a.), sprawy organizacyjne i kancelaryjne biura i składnicy akt z lat 1959-1972 (sygn. 73-77, 5 j.a.), plany i programy gospodarcze gromady Wojciechów oraz zadania gospodarcze dla wsi z lat 1961-1970 (sygn. 78-91, 14 j.a.), sprawozdania z lat 1964-1972 (sygn. 92-93, 2 j.a.), akta z kontroli zewnętrznych z lat 1960-1972 (sygn. 94-103, 10 j.a.), sprawy pracownicze - szkolenia, sprawozdania z lat 1971-1972 (sygn. 104-105, 2 j.a.), gospodarka gromadzka z lat 1960- 1963 (sygn. 106, 1 j.a.), budżety gromady i ich realizacja z lat 1960-1972 (sygn. 107-124, 18 j.a.), sprawy wywłaszczeniowe z lat 1965-1968 (sygn. 125, 1 j.a.), akta dotyczące produkcji rolnej w gromadzie z lat 1960-1963 (sygn. 126-127, 2 j.a.), sprawy wojskowe, meldunkowe, ewidencji ludności z lat 1959-1963 (sygn. 128-129, 2 j.a.), sprawy Urzędu Stanu Cywilnego z lat 1965, 1967 (sygn. 130, 1 j.a.). - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
37/211/0/-/1 Protokoły z sesji [nr I-VIII] Gromadzkiej Rady Narodowej w Wojciechowie [ II kadencja rad narodowych] 1960 0
37/211/0/-/2 [Protokół z sesji nr I Gromadzkiej Rady Narodowej w Wojciechowie [ II kadencja rad narodowych] 1961 0
37/211/0/-/3 [Protokoły z sesji nr II-VIII Gromadzkiej Rady Narodowej w Wojciechowie, III kadencja rad narodowych] 1961 0
37/211/0/-/4 [Protokoły z sesji nr I-X Gromadzkiej Rady Narodowej w Wojciechowie, III kadencja rad narodowych] 1962 0
37/211/0/-/5 [Protokoły z sesji nr I-IX Gromadzkiej Rady Narodowej w Wojciechowie, III kadencja rad narodowych] 1963 0
37/211/0/-/6 [Protokoły z sesji nr XXVII - XXXV Gromadzkiej Rady Narodowej w Wojciechowie, III kadencja rad narodowych] 1964 0
37/211/0/-/7 [Protokoły z sesji nr XXXVI - XXXVIII Gromadzkiej Rady Narodowej w Wojciechowie, III kadencja rad narodowych] 1965 0
37/211/0/-/8 [Protokoły z sesji nr I - V Gromadzkiej Rady Narodowej w Wojciechowie, IV kadencja rad narodowych] 1965 0
37/211/0/-/9 [Protokoły z sesji nr VI - XII Gromadzkiej Rady Narodowej w Wojciechowie, IV kadencja rad narodowych] 1966 0
37/211/0/-/10 Protokoły z sesji nr [VI - XV] Gromadzkiej Rady Narodowej [w Wojciechowie, V kadencja rad narodowych] 1970 0
37/211/0/-/11 Protokoły z sesji [nr XVI - XXII] Gromadzkiej Rady Narodowej [w Wojciechowie, V kadencja rad narodowych] 1971 0
37/211/0/-/12 Protokoły z sesji [nr XXIII - XXVII] Gromadzkiej Rady Narodowej [w Wojciechowie, V kadencja rad narodowych] 1972 0
37/211/0/-/13 Sesje i sprawy organizacyjne [Gromadzkiej Rady Narodowej w Wojciechowie - wykazy radnych, zwoływanie sesji, korespondencja] 1971-1972 0
37/211/0/-/14 Uchwały Gromadzkiej Rady Narodowej [w Wojciechowie - ewidencja] 1961-1963 0
37/211/0/-/15 Spotkania posłów i radnych z wyborcami [plany, protokoły, wnioski i postulaty wyborców] 1971 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amount of archival material

130

130

0

1.41

1.41

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.