Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sąd Grodzki w Tarnogrodzie

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - [1920-1928]1929-1939 [1940-1941]
- brak danych - 1920 - 1941
- brak danych - warunkowo
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Sąd Grodzki w Tarnogrodzie powstał w zamojskim okręgu sądowym na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 lutego 1928 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. RP, 12, poz. 93), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1929 r. W wyniku wybuchu II wojny światowej Sąd Grodzki w Tarnogrodzie zawiesił swoją działalność.
Swoim zasięgiem terytorialnym objął ten sam obszar, który uprzednio należał do właściwości Sądu Pokoju w Tarnogrodzie, to jest gminy: Babice, Biszcza, Krzeszów, Księżpol, Łukowa, Potok Górny, Tarnogród.
Siedziba Sądu znajdowała się w Tarnogrodzie.
Sąd Grodzki rozstrzygał w I instancji sprawy karne o przestępstwa, za które ustawa przewidywała do 2 lat pozbawienia wolności lub grzywnę, lub obie kary łącznie.Wyjątkiem były tu przestępstwa przeciw prawu autorskiemu oraz przepisy o ochronie wynalazków, wzorów towarowych - ich rozstrzyganie należało do sądów okręgowych. Do właściwości sądu grodzkiego w sprawach cywilnych należały: sprawy majątkowe o niewielkiej wartości majątku oraz bez względu na wartość przedmiotu sporu sprawy o ojcostwo nieślubne, roszczenia majątkowe powstałe w związku z ojcostwem nieślubnym, sprawy o istnienie, unieważnienie lub rozwiązanie umowy najmu, o roszczenie pieniężne z najmu, sprawy o ochronę zakłóconego lub przywrócenia utraconego posiadania. Sądy grodzkie były też właściwe do przeprowadzania pojedniania stron. Od wyroków i postanowień sądu grodzkiego można było złożyć skargę apelacyjną do sądu okręgowego, a od wyroku sądu okręgowego służyła skarga do sądu apelacyjnego.
akta spraw cywilnych: ogólnych (sygn. 1-166), polubownych (sygn. 167-168) i egzekucyjnych (sygn. 169-173) zespół zamknięty, wyodrębniony z nr 37/58

Amount of archival material

173

173

0

1.10

1.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.