Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sąd Grodzki w Tarnogrodzie

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - [1938-1939]1940-1943 [1944-1945]
Das Burggericht in Tarnogród 1938 - 1945
- brak danych - warunkowo
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Sąd Grodzki w Tarnogrodzie po zakończeniu działań wojennych wznowił swoją działalność na mocy Rozporządzenia Generalnego Gubernatora o odbudowie wymiaru sprawiedliwości w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 26 października 1939 r. (Dz. R. G.G., nr 1, (1939)), kóre wprowadziło nowy ustrój sądownictwa, ustalający podział na sądownictwo niemieckie i polskie. Reichsdeutsche i Volksdeutsche podlegali wyłącznie sądom niemieckim. Polacy, Ukraińcy, Żydzi i osoby innych narodowości podlegały kompetencji sądów niemieckich w zakresie działalności skierowanej przeciwko bezpieczeństwu i autorytetowi Rzeszy, narodowi niemieckiemu oraz życiu, zdrowiu i mieniu osób narodowości niemieckiej. W pozostałych sprawach podlegały sądom polskim. Sąd Grodzki w
Tarnogrodzie kontynuował swoją działalność w zamojskim okręgu sądowym. Na mocy rozporządzenia o sądownictwie polskim w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 19 lutego 1940 r. (Dz. R. G.G., Nr 13 (1940)) w dalszym ciągu obowiązywały polskie ustawy i rozporządzenia.
Na mocy zarządzenia Wydziału Sprawiedliwości przy urzędzie Szefa Okręgowego z dnia 9 maja 1944 roku Sąd Grodzki w Tarnogrodzie został zlikwidowany, a właściwość terytorialna tego Sądu włączona została do Sądu Grodzkiego w Biłgoraju.
Swoim zasięgiem terytorialnym obejmował ten sam obszar, który uprzednio należał do właściwości przedwojennego Sądu Grodzkiego w Tarnogrodzie, to jest gminy: Babice, Biszcza, Krzeszów, Księżpol, Łukowa, Potok Górny, Tarnogród.
Siedziba Sądu znajdowała się w Tarnogród.
Postępowanie przed sądami polskimi było dwuinstancyjne. Sądy polskie rozpatrywały głównie sprawy cywilne, w mniejszym stopniu karne. Sprawy karne mógł rozpoznać sąd polski tylko wtedy, gdy sprawa została przekazana przez niemiecką władzę oskarżenia polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. W sądownictwie pracowali polscy sędziowie i urzędnicy, którzy zobowiązani byli złożyć pisemną deklarację posłuszeństwa wobec administracji niemieckiej. Wyroki zapadały „W imieniu prawa”, a nie jak dotychczas „W Imieniu Rzeczypospolitej”. Wyroki sądów polskich podlegały kontroli Wyższego Sądu Niemieckiego za pośrednictwem kierownika wydziału sprawiedliwości przy urzędzie Szefa Okręgowego. Zakres kompetencji należących do sądów polskich i niemieckich został rozstrzygnięty przez Rozporządzenie o przejściu spraw prawnych w sądownictwie niemieckim i polskim z dnia 19 lutego 1940 r. Dz. R. G.G., Nr 13 (1940)).
akta spraw cywilnych: ogólnych (sygn. 1-440), polubownych (sygn. 441-456), nakazowych (sygn. 457-468). - brak danych -

Amount of archival material

468

468

0

1.00

1.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.