Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Łaziskach

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - 1982-1986
- brak danych - 1982 - 1986
- brak danych - tak
partie polityczne i podległe organizacje, ruchy społeczne - - polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zarząd Gminny Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Łaziskach (dalej: ZG ZSMP w Łaziskach) powstał w 1976 roku z połączenia Związku Młodzieży Socjalistycznej, Związku Młodzieży Wiejskiej oraz Socjalistycznego Związku Młodzieży Wojskowej . Zrzeszał osoby w wieku 15-35 lat. Głównymi celami i zadaniami Związku, wynikającymi ze statutu ZSMP, było mobilizowanie młodzieży do pracy na rzecz kraju, upowszechnianie ideologii marksizmu, leninizmu oraz krzewienie oświaty i kultury.Zarządy miejskie, miejsko-gminne, gminne ZSMP były organami władz organizacji działającymi na szczeblu jednostek administracyjnych I stopnia. Strukturę organizacyjną Związku dostosowano do administracyjnego podziału państwa i utworzono 49 zarządów wojewódzkich, w tym Zarząd Wojewódzki Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Lublinie obejmujący terenem działania gminę w Łaziskach.Najwyższymi władzami organizacji były: zjazd, konferencje oraz zebrania sprawozdawczo-wyborcze kół. Organami uchwałodawczymi działającymi w trakcie kadencji były: zarządy, komisje rewizyjne, sądy koleżeńskie oraz zebrania kół. Organami wykonawczymi były: prezydia zarządów, komisji rewizyjnych i sądów koleżeńskich oraz zarządy kół. Na terenie gminy Łaziska w latach 1982-1986 działało 12 kół skupiając 130 członków. W 1990 r. wraz ze zdecydowanymi spadkami liczebności organizacji Zarządy Gminne ZSMP uległy rozwiązaniu. Zachowana dokumentacja Zarządu Gminnego Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Łaziskach zawiera protokoły z posiedzeń zarządu, sprawozdania statystyczne oraz sprawozdania z przeprowadzonych akcji, wykazy przewodniczących kół. - brak danych -

Amount of archival material

1

1

0

0.01

0.01

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.