Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa lubelskiego z powiatów janowskiego i kraśnickiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 1973 r.

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - 1973
- brak danych - 1973 - 1973
- brak danych - tak
administracja ogólna - wybory, referenda, plebiscyty polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Na podstawie Ordynacji wyborczej do rad narodowych Rada Państwa Uchwałą z dnia 29 września 1973 r. zarządziła wybory do wszystkich rad narodowych. Termin wyborów wyznaczono na niedziele 9 grudnia 1973 r. Celem przeprowadzenia wyborów powołano Centralną Komisję Wyborczą, terytorialne (wojewódzkie, powiatowe, miejskie, dzielnicowe i gminne) oraz obwodowe komisje wyborcze.
Organizacją wyborów w terenie zajmowały się poszczególne rady narodowe.
Wojewódzka Rada Narodowa w Lublinie 5 października podjęła uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków powiatowych i miejskich (miast stanowiących powiaty) rad narodowych. W powiecie janowskim Powiatowa Rada Narodowa liczyć miała 60 członków a w powiecie kraśnickim 80.
W dniu 13 października 1973 r. Prezydium PRN dokonało podziału na okręgi wyborcze i ustaliło liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych dla wyboru miejskich oraz gminnych rad narodowych. W Janowie Lubelskim utworzono 9 okręgów wyborczych dla wyboru Miejskiej Rady Narodowej , natomiast dla wyboru gminnych rad narodowych w powiecie utworzono łącznie 51 okręgów wyborczych.
W powiecie janowskim powołano terytorialne komisje wyborcze: Miejską Komisję Wyborczą w Janowie Lubelskim oraz gminne komisje wyborcze w Chrzanowie, Dzwoli, Godziszowie, Janowie, Modliborzycach i Potoku Wielkim.
Na posiedzeniu w dniu 13 października 1973 r. Prezydium PRN w Janowie Lubelskim podjęło uchwałę w sprawie ustalenia ilości, granic i numerów obwodów głosowania oraz ustaliło siedziby obwodowych komisji wyborczych w powiecie janowskim dla przeprowadzenia wyborów do rad narodowych. Na terenie powiatu janowskiego utworzono 28 obwodów głosowania. Na terenie miasta utworzono trzy obwody głosowania dla wyboru Miejskiej Rady Narodowej i 25 obwodów w powiecie dla wyboru gminnych rad narodowych. Miejska rada liczyć miała 40 radnych natomiast gminne rady narodowe 205 radnych.
Liczbę radnych miejskich i gminnych rad narodowych w powiecie kraśnickim ustaliła Powiatowa Rada Narodowa w Kraśniku 11 października 1973 r. W myśl uchwały Miejska Rada Narodowa (dalej: MRN) w Kraśniku składać się miała z 50 radnych. Taką samą liczbę radnych ustalono dla MRN w Kraśniku Fabrycznym. W gminnych radach narodowych powiatu kraśnickiego zasiadać miało łącznie 460 radnych. W celu przeprowadzenia wyborów do MRN w Kraśniku uchwałą z 12 października Prezydium PRN w Kraśniku utworzyło 6 okręgów wyborczych, a do MRN w Kraśniku Fabrycznym – 8 okręgów wyborczych. Natomiast dla przeprowadzenia wyborów gminnych rad narodowych powiat kraśnicki podzielono na 111 okręgów wyborczych. W miastach i gminach powiatu kraśnickiego utworzono 65 obwodów głosowania. Dla gmin powiatu kraśnickiego powołano 52 obwodowe komisje wyborcze.
Nie odnaleziono uchwał powołujących Miejskie Komisje Wyborcze w Kraśniku i Kraśniku Fabrycznym oraz gminne komisje wyborcze w powiecie kraśnickim.
Wyniki wyborów do poszczególnych rad narodowych w województwie lubelskim zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym WRN w 1974 r. W myśl postanowień Ordynacji komisje wyborcze, po ustaniu ich działalności, rozwiązywał organ, który je powołał. Terytorialne i obwodowe komisje wyborcze powiatu janowskiego i kraśnickiego rozwiązała Wojewódzka Rada Narodowa w Lublinie oraz poszczególne Powiatowe Rady Narodowe.
Zespół zawiera akta gminnych komisji wyborczych z terenu powiatu janowskiego: listy kandydatów na radnych gminnych rad w Chrzanowie i w Godziszowie oraz protokoły przyjęcia zgłoszonych list (sygn. 1), obwieszczenia i protokoły z wyborów Gminnych Komisji Wyborczych w Chrzanowie i Godziszowie (sygn. 2) oraz akta obwodowych komisji wyborczych: protokoły głosowania na radnych w Chrzanowie i Godziszowie (sygn. 3). Z powiatu kraśnickiego w zespole występują akta Powiatowej Komisji Wyborczej: listy kandydatów i protokoły przyjęcia zgłoszonych list Powiatowej Komisji Wyborczej w Kraśniku (sygn. 4), protokoły posiedzeń Powiatowej Komisji Wyborczej w Kraśniku (sygn. 5); akta Miejskiej Komisji Wyborczej w Kraśniku: protokoły przyjęcia zgłoszonych list kandydatów do Miejskiej Rady Narodowej w Kraśniku (sygn. 6); akta gminnych komisji wyborczych w powiecie kraśnickim: listy kandydatów na radnych Gminnej Rady Narodowej (dalej: GRN) w Annopolu i w Batorzu (sygn. 7), obwieszczenia i protokoły o wynikach wyborów do Gminnych Rad w Annopolu i w Batorzu (sygn. 8), protokoły przyjęcia zgłoszonych list kandydatów na radnych gminnych GRN w Dzierzkowicach, Gościeradowie , Kraśniku, Szstarce, Trzydniku, Urzędowie, Wilkołazie i Zaklikowie (sygn. 9), obwieszczenie o wynikach wyborów i protokół z wyborów do GRN w Trzydniku (sygn. 10), listy kandydatów na radnych GRN w Zakrzówku i protokoły przyjęcia zgłoszonych list (sygn. 11), obwieszczenie o wynikach wyborów i protokół z wyborów do GRN w Zakrzówku (sygn. 12); protokoły głosowania obwodowych komisji wyborczych na radnych GRN w Annopolu, w Batorzu, w Trzydniku i w Zakrzówku (sygn. 13). - brak danych -
Units in the collection::
Reference code Title Dates Number of scans
37/255/0/1.1/1 [Lista kandydatów na radnych Gminnych Rad Narodowych w Chrzanowie i w Godziszowie oraz protokoły przyjęcia zgłoszonych list] 1973 0
37/255/0/1.1/2 Obwieszczenia o wynikach wyborów [i protokoły z wyborów do Gminnych Rad Narodowych w Chrzanowie i w Godziszowie] 1973 0
37/255/0/1.2/3 [Protokoły głosowania na radnych Gminnych Rad Narodowych w Chrzanowie i w Godziszowie] 1973 0
37/255/0/2.1/4 [Listy kandydatów na radnych Powiatowej Rady Narodowej w Kraśniku i protokoły przyjęcia zgłoszonych list] 1973 0
37/255/0/2.1/5 [Protokoły posiedzeń Powiatowej Komisji Wyborczej w Kraśniku] 1973 0
37/255/0/2.2/6 [Protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów do Miejskiej Rady Narodowej w Kraśniku] 1973 0
37/255/0/2.3/7 [Listy kandydatów na radnych Gminnych Rad Narodowych w Annopolu i w Batorzu oraz protokoły przyjęcia zgłoszonych list] 1973 0
37/255/0/2.3/8 [Obwieszczenia o wynikach wyborów i protokoły z wyborów do Gminnych Rad Narodowych w Annopolu i w Batorzu] 1973 0
37/255/0/2.3/9 Protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych [Gminnych Rad Narodowych w: Dzierzkowicach, Gościeradowie, Kraśniku, Szastarce, Trzydniku, Urzędowie, Wilkołazie i w Zaklikowie] 1973 0
37/255/0/2.3/10 [Obwieszczenie o wynikach wyborów i protokół z wyborów do Gminnej Rady Narodowej w Trzydniku] 1973 0
37/255/0/2.3/11 [Listy kandydatów na radnych Gminnej Rady Narodowej w Zakrzówku i protokoły przyjęcia zgłoszonych list] 1973 0
37/255/0/2.3/12 [Obwieszczenie o wynikach wyborów i protokół z wyborów do Gminnej Rady Narodowej w Zakrzówku] 1973 0
37/255/0/2.4/13 [Protokoły głosowania na radnych Gminnych Rad Narodowych w Annopolu, w Batorzu, w Trzydniku i w Zakrzówku] 1973 0

Amount of archival material

13

13

0

0.17

0.17

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.