Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sąd Grodzki w Kraśniku

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - [1920-1928] 1929-1939 [1940-1943, 1949]
- brak danych - 1929 - 1939
- brak danych - warunkowo
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały polski
rosyjski
indeks rzeczowy No sporządzony przy pomocy bazy danych IZA
indeks osobowy No sporządzony przy pomocy bazy danych IZA
inwentarz książkowy Yes sporządzony przy pomocy bazy danych IZA
indeks geograficzny No sporządzony przy pomocy bazy danych IZA
Sąd Grodzki w Kraśniku powstał w lubelskim okręgu sądowym na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 lutego 1928 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. RP, 12, poz. 93), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1929 r. W wyniku wybuchu II wojny światowej Sąd Grodzki w Kraśniku zawiesił swoją działalność.
Swoim zasięgiem terytorialnym objął ten sam obszar, który uprzednio należał do właściwości Sądu Pokoju w Kraśniku, to jest gminy: Annopol, Brzozówkę, Dzierzkowice, Gościeradów, Kosin, Trzydnik, Urzędów, Wilkołaz, Zakrzówek oraz miasto Kraśnik.
Siedziba Sądu znajdowała się w Kraśniku.
Sąd Grodzki rozstrzygał w I instancji sprawy karne o przestępstwa, za które ustawa przewidywała do 2 lat pozbawienia wolności lub grzywnę, lub obie kary łącznie.Wyjątkiem były tu przestępstwa przeciw prawu autorskiemu oraz przepisy o ochronie wynalazków, wzorów towarowych - ich rozstrzyganie należało do sądów okręgowych. Do właściwości sądu grodzkiego w sprawach cywilnych należały: sprawy majątkowe o niewielkiej wartości majątku oraz bez względu na wartość przedmiotu sporu sprawy o ojcostwo nieślubne, roszczenia majątkowe powstałe w związku z ojcostwem nieślubnym, sprawy o istnienie, unieważnienie lub rozwiązanie umowy najmu, o roszczenie pieniężne z najmu, sprawy o ochronę zakłóconego lub przywrócenia utraconego posiadania. Sądy grodzkie były też właściwe do przeprowadzania pojedniania stron. Od wyroków i postanowień sądu grodzkiego można było złożyć skargę apelacyjną do sądu okręgowego, a od wyroku sądu okręgowego służyła skarga do sądu apelacyjnego.
Zespół zawiera: skorowidz do repertorium spraw karnych z 1931 r. (sygn. 1), akta spraw cywilnych: ogólnych (sygn. 2-285), nakazowych (sygn. 286-339), egzekucyjnych (sygn. 340-373), o nadanie klauzuli wykonalności (sygn. 374-402) i opiekuńczych (sygn. 403-409). - brak danych -

Amount of archival material

409

409

0

1.31

1.31

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.