Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Strzyżewicach

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - 1978-1986
- brak danych - 1978 - 1986
- brak danych - warunkowo
stowarzyszenia i związki - milicje, straże pożarne polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zarząd działał na podstawie ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 20, poz. 106) oraz Zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 1976 r. w sprawie nadania statutu Zawiązkowi Ochotniczych Straży Pożarnych, ustalenia wzorcowych statutów ochotniczych straży pożarnych oraz zasad prowadzenia rejestru tych straży (M.P. Nr 17, poz. 78, 1976 z późń .zm.).
Władzami związku były: zjazd gminny, zarząd i gminna komisja rewizyjna. Zarząd składał się z 10 osób, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika oraz komendant gminny straży pożarnych.
Zakres działalności Zarząd obejmował 9 jednostek OSP (Osmolicach, Piotrowicach, Bystrzycy Starej, Strzyżewicach, Kiełczewicach Maryjskich, Franciszkowie, Dębszczyźnie, Pawłowie i Kiełczewicach Górnych) z terenu gminy Strzyżewice.
Obecnie Zarząd działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.).
Akta organizacyjne w postaci protokołów, planów pracy i sprawozdań z lat 1978-1986 (sygn. 1-8). zespół otwarty

Amount of archival material

8

8

0

0.08

0.08

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.