Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta notariusza Jana Turczyńskiego w Biłgoraju

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - 1812-1832
- brak danych - 1812 - 1832
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - notariaty polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Notariusz Jan Turczyński prowadził kancelarię notarialną przy Sądzie Pokoju po-wiatu tarnogrodzkiego departamentu lubelskiego. Nosił on początkowo tytuł Jego Królewsko-Książęcej Mości Notariusz Publiczny w Powiecie Tarnogrodzkim De-partamentu Lubelskiego w mieście Biłgoraju, od 1814 r. nosił tytuł Notariusza Pu-blicznego Powiatu Tarnogrodzkiego, a od 1826 r. nosił miano Rejenta Powiatu Tarnogrodzkiego. Kancelaria istniała w latach 1812-1832. J. Turczyński przejął prowadzenie Kancelarii po notariuszu publicznym Ludwiku Popławskim, po któ-rym zachowało się 28 aktów z 1812 r. (ostatni z 22 V). Pierwszy akt notarialny spisał J. Turczyński 27 V 1812 r. Siedziba kancelarii mieściła się w Biłgoraju ko-lejno w budynku w Rynku nr 45, następnie pod nr 325, 295, 395, 170, od 1825 r. miała siedzibę w budynku Sądu Pokoju w Rynku pod nr 417. Status prawny - in-stytucja wymiaru sprawiedliwości - notariat. Notariusz był funkcjonariuszem pu-blicznym mianowanym dożywotnio przez króla, działającym jako osoba zaufania publicznego, powołanym do spisywania i przyjmowania aktów i kontraktów, któ-rym strony powinny lub chciały nadać formę notarialną, a także uwierzytelniania i poświadczania dokumentów. Rejenci byli uznawani za urzędników publicznych i wybierani dożywotnio przez rady wojewódzkie. Nadzór nad notariuszem/ rejentem sprawował sędzia wydziału hipotecznego Sądu Pokoju powiatu tarnogrodzkiego. Zakres właściwości terytorialnej obejmował powiat tarnogrodzki departamentu, a od 1816 r. województwa lubelskiego. Księgi aktów notarialnych, 1814-1828, ( sygn. 1-17) Repertorium, 1812-1832, (sygn. 18) - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 18 6718
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
37/308/0/-/1 Akta dobrej woli przyjęte przez Ludwika Popławskiego notariusza powiatu tarnogrodzkiego w roku 1812 od nr 1 do nr 28 w kontynuacji przez Jana Turczyńskiego notariusza tegoż powiatu od nr 29 do nr 63 1812 258
37/308/0/-/2 Akta dobrej woli przyjęte przez Jana Turczyńskiego notariusza powiatu tarnogrodzkiego w roku 1813 od nr 1 do nr 53 1813 360
37/308/0/-/3 Akta dobrej woli przyjęte przez Jana Turczyńskiego notariusza powiatu tarnogrodzkiego w roku 1814 od nr 1 do nr 86 1814 225
37/308/0/-/4 Akta dobrej woli przyjęte przez Jana Turczyńskiego notariusza powiatu tarnogrodzkiego w roku 1815 od nr 1 do nr 149 1815 422
37/308/0/-/5 Akta dobrej woli przyjęte przez Jana Turczyńskiego notariusza powiatu tarnogrodzkiego w roku 1816 od nr 1 do nr 159 1816 351
37/308/0/-/6 Akta dobrej woli przyjęte przez Jana Turczyńskiego notariusza Powiatu Tarnogrodzkiego w roku 1817 od nr 1 do nr 160 1817 452
37/308/0/-/7 Akta dobrej woli przyjęte przez Jana Turczyńskiego notariusza powiatu tarnogrodzkiego w roku 1818 od nr 1 do nr 139 1818 365
37/308/0/-/8 Akta dobrej woli przyjęte przez Jana Turczyńskiego notariusza powiatu tarnogrodzkiego w roku 1819 od nr 1 do nr 194 1819 656
37/308/0/-/9 Akta dobrej woli przyjęte przez Jana Turczyńskiego notariusza powiatu tarnogrodzkiego w roku 1820 od nr 1 do nr 122 1820 390
37/308/0/-/10 Akta dobrej woli przyjęte przez Jana Turczyńskiego notariusza powiatu tarnogrodzkiego w roku 1821 od nr 1 do nr 161 1821 773
37/308/0/-/11 Akta dobrej woli przyjęte przez Jana Turczyńskiego notariusza powiatu tarnogrodzkiego w roku 1822 od nr 1 do nr 148 1822 489
37/308/0/-/12 Akta dobrej woli przyjęte przez Jana Turczyńskiego notariusza powiatu tarnogrodzkiego w roku 1823 od nr 1 do nr 195 1823 744
37/308/0/-/13 Akta dobrej woli przyjęte przez Jana Turczyńskiego notariusza powiatu tarnogrodzkiego w roku 1824 od nr 1 do nr 237 1824 648
37/308/0/-/14 Akta dobrej woli przyjęte przez Jana Turczyńskiego notariusza powiatu tarnogrodzkiego w roku 1825 od nr 1 do nr 54 1825 157
37/308/0/-/15 Akta dobrej woli przyjęte przez Jana Turczyńskiego rejenta powiatu tarnogrodzkiego w roku 1826 od nr 1 do nr 21 1826 88
1 2

Amount of archival material

18

18

- brak danych -

1.10

1.10

- brak danych -

Amount of non-archival material

- brak danych -

- brak danych -

- brak danych -