Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta notariusza Antoniego Bielińskiego w Biłgoraju

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - 1824-1841
- brak danych - 1824 - 1841
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - notariaty polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Notariusz Antoni Bieliński prowadził Kancelarię notarialną jako Notariusz Publiczny Powiatu Tarnogrodzkiego przy Sądzie Pokoju powiatu tarnogrodzkiego w województwie lubelskim, był także konserwatorem hipotek powiatu tarnogrodzkiego. Od 1826 r. nosił miano Rejenta Powiatu Tarnogrodzkiego Województwa Lubelskiego, a od 1836 r. Guberni Lubelskiej. Kancelaria istniała w latach 1824-1841. A. Bieliński zmarłym. 24 VII a 18/30 X 1841 r. Siedziba kancelarii mieściła się w Biłgoraju w siedzibie Sądu Pokoju w Rynku pod nr 417. Status prawny - instytucja wymiaru sprawiedliwości - notariat. Notariusz był funkcjonariuszem publicznym mianowanym dożywotnio przez króla, działającym jako osoba zaufania publicznego, powołanym do spisywania i przyjmowania aktów i kontraktów, którym strony powinny lub chciały nadać formę notarialną, a także uwierzytelniania i poświadczania dokumentów. Rejenci byli wybierani dożywotnio przez rady wojewódzkie (istniejące do 1837 r.). Nadzór nad notariuszem/rejentem sprawował sędzia wydziału hipotecznego Sądu Pokoju powiatu tarnogrodzkiego. Zakres właściwości terytorialnej obejmował powiat tarnogrodzki w województwie lubelskim. Księgi aktów notarialnych, 1824-1841 (sygn. 1-18), w księdze z lat 1841 r. także akta spisane przez notariusza Felicjana Tirpitza Repertoria, 1825-1841 (sygn. 19-21) (brak repertorium za rok 1824). - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 21 15085
Show all units in the collection:
Units without series::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
37/309/0/-/1 Akta dobrej woli przyjęte przez Antoniego Bielińskiego notariusza powiatu tarnogrodzkiego w roku 1824 od n[r] 1 do n[r] 9 1824 36
37/309/0/-/2 Akta dobrej woli przyjęte przez Antoniego Bielińskiego notariusza powiatu tarnogrodzkiego w roku 1825 od n[r] 1 do n[r] 312 1825 1287
37/309/0/-/3 Akta dobrej woli przyjęte przez Antoniego Bielińskiego rejenta powiatu tarnogrodzkiego w roku 1826 od n[r] 1 do n[r] 165 1826 684
37/309/0/-/4 Akta dobrej woli przyjęte przez Antoniego Bielińskiego rejenta powiatu tarnogrodzkiego w roku 1827 od n[r] 1 do n[r] 173 1827 940
37/309/0/-/5 Akta dobrej woli przyjęte przez Antoniego Bielińskiego rejenta powiatu tarnogrodzkiego w roku 1828 od n[r] 1 do n[r] 165 1828 862
37/309/0/-/6 Akta dobrej woli przyjęte przez Antoniego Bielińskiego rejenta powiatu tarnogrodzkiego w roku 1829 od n[r] 1 do n[r] 207 1829 1113
37/309/0/-/7 Akta dobrej woli przyjęte przez Antoniego Bielińskiego rejenta powiatu tarnogrodzkiego w roku 1830 od n[r] 1 do n[r] 202 1830 1286
37/309/0/-/8 Akta dobrej woli przyjęte przez Antoniego Bielińskiego rejenta powiatu tarnogrodzkiego w roku 1831 od n[r] 1 do n[r] 52 1831 350
37/309/0/-/9 Akta dobrej woli przyjęte przez Antoniego Bielińskiego rejenta powiatu tarnogrodzkiego w roku 1832 od n[r] 1 do n[r] 150 1832 881
37/309/0/-/10 Akta dobrej woli przyjęte przez Antoniego Bielińskiego rejenta powiatu tarnogrodzkiego w roku 1833 od n[r] 1 do n[r] 170 1833 1343
37/309/0/-/11 Akta dobrej woli przyjęte przez Antoniego Bielińskiego rejenta powiatu tarnogrodzkiego w roku 1834 od n[r] 1 do n[r] 140 1834 815
37/309/0/-/12 Akta dobrej woli przyjęte przez Antoniego Bielińskiego rejenta powiatu tarnogrodzkiego w roku 1835 od n[r] 1 do n[r] 145 1835 754
37/309/0/-/13 Akta dobrej woli przyjęte przez Antoniego Bielińskiego rejenta powiatu tarnogrodzkiego w roku 1836 od n[r] 1 do n[r] 132 1836 739
37/309/0/-/14 Akta dobrej woli przyjęte przez Antoniego Bielińskiego rejenta powiatu tarnogrodzkiego w roku 1837 od n[r] 1 do n[r] 116 1837 [1838] 698
37/309/0/-/15 Akta dobrej woli przyjęte przez Antoniego Bielińskiego rejenta powiatu tarnogrodzkiego w roku 1838 od n[r] 1 do n[r] 120 1838 700
1 2

Amount of archival material

21

21

- brak danych -

1.72

1.72

- brak danych -

Amount of non-archival material

- brak danych -

- brak danych -

- brak danych -