Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta notariusza Rocha Dembskiego w Biłgoraju

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - [1841-1844] 1845-1857 [1858-1859]
- brak danych - 1841 - 1841
1845 - 1857
1859 - 1859
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - notariaty polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Roch Dembski nosił tytuł Rejenta Okręgu Tarnogrodzkiego w Guberni Lubelskiej, a pełnił jednocześnie funkcję Rejenta Kancelarii Hipotecznej Okręgu Tarnogrodz-kiego. Kancelaria istniała w latach 1845-1857. Siedziba kancelarii mieściła się w Biłgoraju w budynku Sądu Pokoju. Status prawny - instytucja wymiaru sprawiedliwości - notariat. Rejent był funkcjo-nariuszem publicznym mianowanym dożywotnio przez Komisję Rządową Spra-wiedliwości, działającym jako osoba zaufania publicznego, powołanym do spisy-wania i przyjmowania aktów i kontraktów, którym strony powinny lub chciały nadać formę notarialną, a także uwierzytelniania i poświadczania dokumentów. Nadzór nad rejentem sprawował sędzia wydziału hipotecznego Sądu Pokoju okrę-gu tarnogrodzkiego. Zakres właściwości terytorialnej obejmował okręg tarno-grodzki w guberni lubelskiej. Księgi aktów notarialnych, 1846-1857 (sygn. 1-12), akty z r. 1845 w zespole akt notariusza Felicjana Tirpitza (wspólna księga) Repertoria ze skorowidzami, [1841-1844]1845-1857[1859] (sygn. 13-15) - brak danych -
Units in the collection::
Reference code Title Dates Number of scans
37/311/0/-/1 Akta notarialne [Rocha] Dembskiego rejenta okręgu tarnogrodz[kiego] przyjęte w roku 1946 od nr 1 do [nr] 125 1846 297
37/311/0/-/2 Akta notarialne okręgu tarnogrodzkiego przyjęte przez [Rocha] Dembskiego rejenta w roku 1847 od nr 1 do [nr] 202 1847 505
37/311/0/-/3 Akta dobrej woli przyjęte przez Rocha Dembskiego rejenta w roku 1848 od n[umer]u 1 do [numeru] 153 w okręgu tarnogrodzkim 1848 463
37/311/0/-/4 Akta przez Rocha Dembskiego rejenta okręgu tarnogrodzkiego w roku 1849 przyjęte od n[ume]ru 1 do [numeru] 169 włącznie 1849 440
37/311/0/-/5 [Akty notarialne Rocha Dembskiego rejenta okręgu tarnogrodzkiego przyjęte w roku 1850 od nr 1 do nr 194] 1850 514
37/311/0/-/6 Akta notarialne przez Rocha Dembskiego rejenta kancelarii okręgu tarnogrodzkiego w roku 1851 przyjęte [od nr 1 do nr 158] 1851 526
37/311/0/-/7 Akta dobrej woli przyjęte przez [Rocha] Dembskiego rejenta [okręgu tarnogrodzkiego] w roku 1852 [od nr 1 do nr 204] 1852 501
37/311/0/-/8 Akta dobrej woli przyjęte przez Rocha Dembskiego rejenta w roku 1853 od n[r] 1 do [nr] 249 [w] okręgu tarnogrodzkim 1853 582
37/311/0/-/9 [Akty notarialne Rocha Dembskiego rejenta okręgu tarnogrodzkiego z roku 1854 od nr 1 do nr 233] 1854 627
37/311/0/-/10 [Akty notarialne Rocha Dembskiego rejenta okręgu tarnogrodzkiego z roku 1855 od nr 1 do nr 221] 1855 559
37/311/0/-/11 [Akty notarialne Rocha Dembskiego rejenta okręgu tarnogrodzkiego za rok 1856 od nr 1 do nr 241] 1856 650
37/311/0/-/12 Akta [notarialne] rejenta kancelaryi okręgu tarnogrodzkiego Rocha Dembskiego oraz rejenta Edwarda Maryewskiego w roku 1857 [od nr 1 do nr 319] 1857 770
37/311/0/-/13 Repertoria notariusza [Felicjana Tirpitza i notariusza Rocha Dembskiego, notariuszy] w Biłgoraju za lata 1842-1847 [1842-1844] 1845-1847 122
37/311/0/-/14 Repertorium akt notarialnych [Rocha Dembskiego rejenta okręgu tarnogrodzkiego oraz Edwarda Maryewskiego rejenta okręgu tarnogrodzkiego] założone od dnia 27 listopada/9 grudnia 1847 [roku] po koniec 1858 [roku] [1844] 1847-1857 [1858] 354
37/311/0/-/15 Repertorium akt hipotecznych [Felicjana Tirpitza i Rocha Dembskiego] od listopada 1841 r. do 1853 [r.] indeks akt notarialnych [Rocha Dembskiego i Edwarda Maryewskiego rejentów okręgu tarnogrodzkiego] od roku 1847 m[iesią]ca listopada po koniec roku 1859 [1841-1845] 1845-1857 [1858-1859] 66

Amount of archival material

15

15

0

1.00

1.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.