Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta notariusza Konstantego Kościelskiego w Biłgoraju

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - 1864-1865
- brak danych - 1864 - 1865
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - notariaty polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Konstanty Kościelski był Rejentem Okręgu Tranogrodzkiego w Guberni Lubelskiej. Kancelaria istniała w latach 1864-1866. Siedziba kancelarii mieściła się w Biłgoraju w budynku Sądu Pokoju. Status prawny - instytucja wymiaru sprawiedliwości - notariat. Rejent był funkcjonariuszem publicznym mianowanym dożywotnio przez Komisję Rządową Sprawiedliwości, działającym jako osoba zaufania publicznego, powołanym do spisywania i przyjmowania aktów i kontraktów, którym strony powinny lub chciały nadać formę notarialną, a także uwierzytelniania i poświadczania dokumentów. Nadzór nad rejentem sprawował sędzia wydziału hipotecznego Sądu Pokoju okręgu tarnogrodzkiego. Zakres właściwości terytorialnej obejmował Okręg tarnogrodzki w guberni lubelskiej. Księgi aktów notarialnych, 1864-1865 (sygn. 1-2) Repertoria, [1859-1863] 1864-1866 (sygn. 3-4), w sygn. 3 także skorowidze do aktów z lat 1859-1865. - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 4 2940

Amount of archival material

4

4

- brak danych -

0.28

0.28

- brak danych -

Amount of non-archival material

- brak danych -

- brak danych -

- brak danych -