Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Opolu Lubelskim

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - [1961-1972]1973-2014
- brak danych - 1961 - 1972
1973 - 2014
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - transport, komunikacja, łączność polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
37/326/0/1/1 Uchwała nr 1 z 1998 r. Rady Pracowniczej 1998 0
37/326/0/1/2 [Protokoły z narad pracowników] 1985-1991, 2002-2003 0
37/326/0/1/3 [Protokoły zebrań Zarządcy Komisarycznego z kierownikami Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Opolu Lubelskim 2006 0
37/326/0/1/4 Regulamin jednostki zmilitaryzowanej Krajowej Państwowej Komunikacji Samochodowej w Opolu Lubelskim 1989 0
37/326/0/1/5 Prywatyzacja Przedsiębiorstwa - analiza stanu prawnego 2005 0
37/326/0/1/6 [Ewidencja archiwum zakładowego]. Spisy zdawczo - odbiorcze za lata 1970-1988 1979, 1984, 1989 0
37/326/0/1/7 [Ewidencja archiwum zakładowego - spisy zdawczo - odbiorcze akt przekazywanych do archiwum zakładowego oraz wykazy osób zwolnionych] 1979-1997 0
37/326/0/1/8 [Ewidencja archiwum zakładowego - protokoły brakowania akt] 2007 0
37/326/0/1/9 Zarządzenia wewnętrzne Dyrektora nr 1-3, 5-15, 18-20 z 1972 r. oraz 1-2, 4-32, 34-47, 49-58, 60-68, 71-76 z 1973 r.] 1972-1973 0
37/326/0/1/10 [Zarządzenia wewnętrzne Dyrektora nr 2-3 z 1999 r., nr 1, 4 z 2001 r., nr 1 z 2003 r.] 1999, 2001, 2003 0
37/326/0/1/11 [Zarządzenia Zarządcy Komisarycznego Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Opolu Lubelskim nr 1, 5-6 z 2003 r., nr 1, 4, 9 z 2004 r., nr 5, 8-9, 11 z 2005 r., nr 1,3, 7 z 2006 r.] 2003-2006 0
37/326/0/1/12 [Plan usług dla ludności i sprawozdania statystyczne z ich realizacji za lata 1975-1989] 1975-1989 0
37/326/0/1/13 Program rozwoju Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Opolu Lubelskim 1990 0
37/326/0/1/14 Plan eksploatacyjny [finansowy na rok 1991 oraz sprawozdanie za rok 1990] 1991 0
37/326/0/1/15 [Program naprawczy Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Opolu Lubelskim i sprawozdanie z jego realizacji] 2004-2006 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amount of archival material

121

0

0

1.28

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.