Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Opolu Lubelskim

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - [1961-1972]1973-2014
- brak danych - 1961 - 1972
1973 - 2014
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - transport, komunikacja, łączność polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
- brak danych - - brak danych - - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
37/326/0/1/16 [Sprawozdania statystyczne o warunkach, bezpieczeństwie i higienie pracy za lata 1977-2006] 1978-2007 0
37/326/0/1/17 Sprawozdanie [statystyczne] badania popytu na pracę za lata 1995-1998, 2000, 2002 1995-1998, 2000-2002 0
37/326/0/1/18 [Sprawozdania statystyczne o ustawicznym szkoleniu zawodowym, o stanie wypłat wynagrodzeń oraz badania popytu na pracę za lata 2005-2007] 2006-2007 0
37/326/0/1/19 Sprawozdania [statystyczne] o sprzedaży detalicznej za lata 1998-2006 1998-2006 0
37/326/0/1/20 [Bilanse taboru transportowego za lata 1982-1992] 1982-1992 0
37/326/0/1/21 Informacje i analizy [o zużyciu nośników energii oraz o energochłonności transportu za lata 1989-1995] 1991-1995 0
37/326/0/1/22 [Miesięczne sprawozdania statystyczne meldunki o realizacji zadań w transporcie i łączności za 1987-1988] 1987-1988 0
37/326/0/1/23 [Miesięczne sprawozdania statystyczne - meldunki o realizacji zadań w transporcie i łączności] za lata 1991-1995 1991-1995 0
37/326/0/1/24 [Miesięczne sprawozdania statystyczne - meldunki o realizacji zadań w transporcie i łączności] za lata 2001-2007 2001-2007 0
37/326/0/1/25 [Miesięczne sprawozdania statystyczne za lata 2003-2006 - ankiety koniunktury gospodarczej] 2003-2006 0
37/326/0/1/26 [Sprawozdania statystyczne o obrocie surowcami wtórnymi za lata 2006-2007] 2006-2007 0
37/326/0/1/27 [Analizy skarg i wniosków skierowanych do Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Opolu Lubelskim 2006 0
37/326/0/1/28 [Korespondencja z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym "Solidarność" w sprawach zatrudniania i wynagradzania pracowników] 1995, 1998, 2003, 2006 0
37/326/0/1/29 [Protokół z zebrania założycielskiego oraz pierwszego Walnego Zebrania Delegatów Zakładowej Organizacji Związkowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność"] 1980 0
37/326/0/1/30 Protokoły z zebrań wyborczych Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" 1981 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amount of archival material

121

0

0

1.28

0.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.