Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zakład Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Kraśniku

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
Ośrodek Transportu Leśnego w Kraśniku 1971-2003
- brak danych - 1971 - 2003
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - transport, komunikacja, łączność polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
1.10.1960 roku Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Lublinie powołał przedsiębiorstwo do zadań szczególnych gospodarstwa leśnego nazwane: Ośrodkiem Transportu Leśnego (dalej OTL) w Kraśniku. Przedmiotem działalności gospodarczej jednostki były: usługi transportowe - wywóz i zrywka drzew oraz inne prace wykonywane dla jednostek podległych Okręgowemu Zarządowi Lasów Państwowych w Lubinie. Ośrodek został wpisany do rejestru przedsiębiorców – Dział A nr 5385 wpis 4 dz. PP nr 25. i działał na podstawie: ustawy z 20.12.1949 – o państwowym gospodarstwie leśnym; ustawy z dnia 26.02.1982 – o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych; Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.06.1982 w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw Dz. U. nr 22 poz. 156.
Znaczącą zmianą dla funkcjonowania Ośrodków Transportu Leśnego było wejście w życie decyzji nr 15 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 22.08.1989 w sprawie tworzenia jednostek organizacyjnych: Zakłady Transportu i Spedycji Lasów Państwowych.
Powyższa decyzja skutkowała wydaniem zarządzenia nr 4 Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych z dnia 23.05.1991 roku w sprawie utworzenia Zakładów Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Kosobudach i Kraśniku, na mocy którego zlikwidowano Ośrodek Transportu Leśnego w Kraśniku – na jego miejsce powołano Zakład Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Kraśniku (dalej ZTiS LP w Kraśniku). ZTiS LP w Kraśniku wchodził w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie oraz był jednostką organizacyjną szczególną lasów państwowych, działającą na zasadach wewnętrznego rozrachunku gospodarczego.
Zakład tworzyły: biuro OTL w Kraśniku wraz z zapleczem technicznym i Brygadą Transportową w Nisku; Terenowy Ośrodek Ruchu w Zawadówce; składnice drewna: Dęba Rozalina, Lipa I i Lipa II, Rudnik, Zawadówka.
ZTiS LP w Kraśniku działał na podstawie ustawy o lasach z dnia 8.09.1991 oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17.12.1991 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Lasach Państwowych .
Przedmiotem działalności Zakładu były: wywózka i zrywka drzew, sprzedaż drewna Nadleśnictwa, budowa dróg, usługi transportowe, motoryzacyjne, stolarskie, budowlane, wulkanizacyjne, hotelarskie, prowadzenie stołówki.
Zakład Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Kraśniku zamknięto na mocy zarządzenia nr 19 z dnia 3.07.2003 roku Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie w sprawie likwidacji Zakładu Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Kraśniku.
Zbiór akt zespołu Zakład Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Kraśniku jest niekompletny. Najstarszy dokument w zespole to książka wypadków, którą prowadzono w latach 1971 - 1999 (sygn. 32). Dodatkowo zespół zawiera następujące materiały archiwalne: dokumenty organizacyjne własnej jednostki z lat 1973 – 2003 (sygn. 1 – 10), dokumenty dotyczące restrukturyzacji ZTiS LP w Kraśniku z lat 1998 – 2001 (sygn. 11), plany roczne z lat 2002, 2003 (sygn. 12 – 14), sprawozdania roczne z lat 1999, 2000, 2001 (sygn. 15 – 17), statystyczne opracowania cząstkowe za okres 01.1999 – 05.2003 roku (sygn. 18), statystyczne opracowania końcowe z lat 1999 – 2003 (sygn. 19 – 26), analizy skarg i wniosków z lat 1996 – 2002 (sygn. 27), ewidencję składnicy akt z 2002 roku (sygn. 28), kontrole zewnętrzne z lat 1994 – 1999 (sygn. 29 – 31), dokumenty dotyczące wypadków przy pracy z lat 1971 – 2002 (sygn. 32 – 35) oraz materiały dotyczące współpracy z organizacjami związków zawodowych z lat 1996 – 2001 (sygn. 36). - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
37/329/0/-/1 [Dokumenty organizacyjne Ośrodka Transportu Leśnego w Kraśniku] 1973 – 1990 0
37/329/0/-/2 Organizacja własnej jednostki [- regulaminy kontroli wewnętrznych Ośrodka Transportu Leśnego w Kraśniku] 1977,1984,1986 0
37/329/0/-/3 Przyjmowanie innych nieruchomości [- przejęcie Składnic Drewna w Rudniku, Zawadówce, Lipie przez Zakład Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Kraśniku] 1991 0
37/329/0/-/4 [Dokumenty organizacyjne Zakładu Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Kraśniku] 1991 - 2003 0
37/329/0/-/5 Organizacja własnej jednostki [- regulaminy organizacyjne Zakładu Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Kraśniku wraz z aneksem] 1991,1999-2000 0
37/329/0/-/6 Organizacja własnej jednostki [- regulaminy pracy Zakładu Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Kraśniku wraz z aneksami] 1996-2002 0
37/329/0/-/7 Organizacja własnej jednostki [- zarządzenia Dyrektora Zakładu Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Kraśniku] 1997-2002 0
37/329/0/-/8 Organizacja własnej jednostki [- schemat obiegu dokumentów oraz instrukcja obiegu dokumentów dotycząca zakupu i sprzedaży drewna w Zakładzie Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Kraśniku] 1999 0
37/329/0/-/9 Organizacja własnej jednostki [- regulamin wewnętrzny przetargowej sprzedaży środków trwałych w Zakładzie Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Kraśniku wraz z aneksami] 1999-2000 0
37/329/0/-/10 Organizacja własnej jednostki [- regulamin skupu drewna w Zakładzie Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Kraśniku oraz cennik detalicznej sprzedaży drewna] 2000 0
37/329/0/-/11 Tworzenie bądź likwidacja jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych oraz wprowadzanie zmian w terytorialnych zasięgach działania tych jednostek [- restrukturyzacja Zakładu Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Kraśniku] 1998-2001 0
37/329/0/-/12 Wersje ostateczne opracowań planistycznych [- plan finansowo – gospodarczy na 2002 rok Zakładu Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Kraśniku] 2001-2002 0
37/329/0/-/13 Wersje ostateczne opracowań planistycznych [- plan finansowo – gospodarczy na 2003 rok Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie] 2003 0
37/329/0/-/14 Wersje ostateczne opracowań planistycznych [- plan finansowo – gospodarczy na 2003 rok Zakładu Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Kraśniku] 2003 0
37/329/0/-/15 Sprawozdania własne [- bilans Zakładu Transportu i Spedycji Lasów Państwowych w Kraśniku za 1999 rok] 2000 0
1 2 3

Amount of archival material

36

36

0

0.26

0.26

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.