Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wilkołazie

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - 1974-1989
- brak danych - 1974 - 1989
- brak danych - warunkowo
stowarzyszenia i związki - milicje, straże pożarne polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zarząd działał na podstawie ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 20, poz. 106) oraz Zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 1976 r. w sprawie nadania statutu Zawiązkowi Ochotniczych Straży Pożarnych, ustalenia wzorcowych statutów ochotniczych straży pożarnych oraz zasad prowadzenia rejestru tych straży (M.P. Nr 17, poz. 78, 1976 z późń .zm.). Władzami związku były: zjazd gminny, zarząd i gminna komisja rewizyjna. Zarząd składał się z 10 osób, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika oraz komendant gminny straży pożarnych. Zakres działalności Zarząd obejmował 6 jednostek OSP (Wilkołaz, Ostrów, Pułankowice, Wólka Rudnicka, Ewunin i Zalesie. Obecnie Zarząd działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późń. zm.) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.). Zespół składa się z akt różnych grup tematycznych (protokołów posiedzeń, planów pracy, sprawozdań, wytycznych władz) wytworzonych przez ZG ZOSP w Wilkołazie z lat 1978-1988 (sygn. 1- 9), oraz akt wytworzonych przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Wilkołaz z lat 1974-1989 (sygn. 10-15). Akta wytworzone przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Wilkołaz do roku 1972 włączono do zespołu nr 48 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Kraśniku, seria 18 Powiatowa Komenda Straży Pożarnych.
Units in the collection::
Reference code Title Dates Number of scans
37/334/0/-/1 Posiedzenia Zarządu Gminnego Zw[iązku] O[chotniczych] S[traży] P[ożarnych] w Wilkołazie 1978 0
37/334/0/-/2 [Akta] organizacyjne [Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wilkołazie] 1979-1981 0
37/334/0/-/3 [Akta] organizacyjne [Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wilkołazie] 1982 0
37/334/0/-/4 [Akta] organizacyjne [Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wilkołazie] 1983 0
37/334/0/-/5 [Akta] organizacyjne [Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wilkołazie] 1984 0
37/334/0/-/6 [Akta] organizacyjne [Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wilkołazie] 1985 0
37/334/0/-/7 [Akta] organizacyjne [Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wilkołazie] 1986 0
37/334/0/-/8 [Akta] organizacyjne [Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wilkołazie] 1987 0
37/334/0/-/9 [Akta] organizacyjne [Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wilkołazie] 1988 0
37/334/0/-/10 OSP [Ochotnicza Straż Pożarna] sołectwa Ewunin 1974-1988 0
37/334/0/-/11 OSP [Ochotnicza Straż Pożarna] sołectwa Ostrów 1974-1988 0
37/334/0/-/12 OSP [Ochotnicza Straż Pożarna] sołectwa Pułankowice 1974-1988 0
37/334/0/-/13 OSP [Ochotnicza Straż Pożarna] sołectwa Wilkołaz 1974-1988 0
37/334/0/-/14 OSP [Ochotnicza Straż Pożarna] sołectwa Wólka Rudnicka 1974-1989 0
37/334/0/-/15 OSP [Ochotnicza Straż Pożarna] sołectwa Zalesie 1974-1989 0

Amount of archival material

15

15

0

0.18

0.18

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.