Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe w Kraśniku

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - 1944-1950 [1958-1959]
- brak danych - 1944 - 1950
1958 - 1959
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
spis roboczy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd Starostwa Powiatowego w Kraśniku był aparatem pomocniczym starosty- organu wykonawczego administracji ogólnej I instancji. Starostwo Powiatowe w Kraśniku podjęło działalność 11 października 1944 r. na mocy dekretu PKWN z 21 sierpnia 1944 r.. (Dz. U. Nr 2 poz. 8). Starosta był przedstawicielem rządu i szefem administracji ogólnej na terenie powiatu kraśnickiego w ówczesnych granicach. Podlegały mu sprawy z zakresu zdrowia i opieki społecznej, przemysłu, handlu, komunikacji i transportu, kultury, sztuki, odbudowy oraz od 1947 r. rolnictwa. Starosta wchodził z urzędu w skład Powiatowej Rady Narodowej w Kraśniku, której zobowiązany był składać sprawozdania z działalności. W związku z dekretem PKWN z 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 14 poz. 74) starosta pełnił funkcję przewodniczącego samorządowego organu wykonawczego - Wydziału Powiatowego. Tryb powoływania starosty określał dekret PKWN z 21 sierpnia 1944 r. (Dz. U. Nr 2 poz. 8). Starosta był powoływany przez Ministra Administracji Publicznej na wniosek Wojewody i po zaopiniowaniu przez Powiatową Radę Narodową. Podlegał służbowo Wojewodzie Lubelskiemu. Organizacja starostwa była oparta na przepisach z okresu międzywojennego: rozporządzeniu Prezydenta RP z 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. Nr 11 poz. 86) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z 30 czerwca 1930 r. o wewnętrznej organizacji starostw i trybie ich urzędowania (Dz. U. Nr 55 poz. 464). Zarządzenie Wojewody Lubelskiego z 25 kwietnia 1945 r. wprowadziło tymczasowy statut organizacyjny (zmieniony dwukrotnie w 1947 r.). Komórkami organizacyjnymi były referaty liczbą i zakresem działania dostosowane do struktury wydziałów Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego. W latach 1948-1950 istniały referaty: ogólno - organizacyjny, społeczno - polityczny, administracyjny, karno - administracyjny, opieki społecznej, zdrowia, Powiatowy Zarząd Drogowy, przemysłu i handlu, aprowizacji, kultury i sztuki, odbudowy, pomiarów, rolnictwa i reform rolnych, weterynaryjny, budżetowo - gospodarczy, Powiatowy Komitet Obywatelski Odbudowy Warszawy, Powiatowy Inspektorat Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego oraz dział samorządowy z referatami administracji samorządowej, finansowo rachunkowym, pożarnictwa i inspekcji.
Działalność Starostwa Powiatowego Kraśniku zakończyła się wraz z wejściem w życie ustawy z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. Nr 14 poz. 130). Całość zagadnień związanych z administracją ogólną, uprawnienia i aparat biurowy przejęło Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kraśniku.
Zespół zawiera akta: Referatu Organizacyjnego (sygn. 1-49, 1350), Budżetowo- Gospodarczego (sygn. 50-64), Społeczno - Politycznego (sygn. 65-160, 1351), Administracyjnego (sygn. 161-227, 1349), Karno - Administracyjnego (sygn. 228-240), Opieki Społecznej (sygn. 241-289), Zdrowia (sygn. 290-339), Weterynaryjnego (sygn. 340-346), Powiatowego Zarządu Drogowego (sygn. 347-471), Przemysłu i Handlu (sygn. 472-508), Aprowizacji (sygn. 509-535), Odbudowy (sygn. 536-648), Rolnictwa i Reform Rolnych (sygn. 621-702, 1347-1348, 1352-1359), Powiatowego Inspektoratu Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego (sygn. 703-856) Administracji Samorządowej (sygn. 857-921) Finansowo- Rachunkowego (sygn. 922-984), Inspekcji (sygn. 985-1270), Pożarnictwa (sygn. 1271-1332), Powiatowego Komitetu Odbudowy Warszawy (sygn. 1333-1346,1360).
Karta B:
Wniosek o przesunięcie nr 80/2010 zawiera akta parcelacji majątków z terenu powiatu kraśnickiego z lat 1945-1951 (sygn. 1-39)
- brak danych -

Amount of archival material

1399

1360

0

9.25

9.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.