Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowy Urząd Ziemski Kraśniku

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - 1944-1947
- brak danych - 1944 - 1947
- brak danych - tak
administracja specjalna - gospodarka przestrzenna, rolnictwo i leśnictwo polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Powiatowy Urząd Ziemski w Kraśniku powstał na mocy dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 15 sierpnia 1944 r. (Dz. U.R.P. Nr 2, poz. 4) i rozpoczął działalność 9 września 1944 r. Zadaniem Powiatowego Urzędu Ziemskiego było przeprowadzenie reformy rolnej na terenie ówczesnego powiatu kraśnickiego. Na czele Powiatowego Urzędu Ziemskiego stał Komisarz Ziemski podległy bezpośrednio kierownikowi Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego. Komisarz Ziemski miał do pomocy podkomisarzy ziemskich. Do 19 października siedziba Urzędu mieściła się w Janowie Lubelskim, następnie zaś w Kraśniku.
Powiatowy Urząd Ziemski istniał do końca kwietnia 1947 r. Zarządzeniem Wojewody Lubelskiego z dnia 28 kwietnia 1947 r. o zespoleniu Powiatowych Urzędów ziemskich ze Starostwami dotychczasowy Powiatowy Urząd Ziemski wraz z aparatem administracyjnym włączony został w zakres działania Starostwa Powiatowego w Kraśniku i wszedł w skład Referatu Rolnictwa i Reform Rolnych.
Zespół zawiera akta działów: Administracyjnego (sygn. 1-13), Kontroli (sygn. 14), Finansów (sygn. 15-28), Urządzeń Rolnych (sygn. 29-63), Rolnictwa (sygn. 64-78), Funduszu Ziemi (sygn. 79-87), Spraw Techniczno- Pomiarowych (sygn. 88-92), Oświaty Rolniczej (sygn. 93-94), Lasów (sygn. 95-96), Powiatowego i Gminnych Komisji Ziemskich (sygn. 97-101), spraw różnych (sygn. 102-103), (sygn. Sprawozdawczości i Statystyki (sygn. 132). - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
37/6/0/-/1 Okólniki i przepisy w sprawach administracyjnych, organizacyjnych, personalnych i gospodarczych 1944 0
37/6/0/-/2 Okólniki i przepisy w sprawach administracyjnych, organizacyjnych, personalnych i gospodarczych 1945 0
37/6/0/-/3 Okólniki i przepisy w sprawach administracyjnych, organizacyjnych, personalnych i gospodarczych 1946 0
37/6/0/-/4 Okólniki i przepisy w sprawach administracyjnych, organizacyjnych, personalnych i gospodarczych 1946 0
37/6/0/-/5 Akta i korespondencje w sprawach ogólnoadministracyjnych i organizacyjnych 1944 0
37/6/0/-/6 Akta i korespondencje w sprawach ogólno administracyjnych i organizacyjnych 1945 0
37/6/0/-/7 Akta i korespondencje w sprawach ogólnoadministracyjnych i organizacyjnych 1946 0
37/6/0/-/8 Akta i korespondencje w sprawach ogólnoadministracyjnych i organizacyjnych 1946 0
37/6/0/-/9 Akta i korespondencje w sprawach ogólnoadministracyjnych i organizacyjnych 1947 0
37/6/0/-/10 [Akta i korespondencje w sprawach personalnych] 1946 0
37/6/0/-/11 Akta i korespondencje w sprawach personalnych 1947 0
37/6/0/-/12 Akta i korespondencje w sprawach gospodarczych 1946 0
37/6/0/-/13 Akta i korespondencje w sprawach gospodarczych 1947 0
37/6/0/-/14 Zarządzenia i protokoły Wojewódzkiego Inspektoratu Kontroli i innych kontrolerów oraz korespondencja w sprawach kontroli 1946 0
37/6/0/-/15 Okólniki i przepisy w sprawach finansowych 1945 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amount of archival material

132

132

0

0.70

0.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.