Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Inspektorat Szkolny w Biłgoraju

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - [1922-1943] 1944-1950
- brak danych - 1922 - 1950
- brak danych - tak
administracja specjalna - oświata polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Po odzyskaniu niepodległości Inspektorat Szkolny z siedzibą w Biłgoraju swoją działalność opierał na podstawie ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r. o tymczasowym ustroju władz szkolnych (Dz. U. R.P. Nr 50, poz. 304). Od 1933 roku inspektoraty szkolne obejmowały swoim zasięgiem działania kilka powiatów, w związku z tym na mocy rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 14 lipca 1933 roku o podziale okręgów szkolnych na obwody szkolne (Dz. U. Nr 61, poz. 458) siedzibę inspektora szkolnego dla terenów m.in. powiatu biłgorajskiego ustanowiono w Zamościu. Ponownie na teren powiatu biłgorajskiego powołano inspektora szkolnego z siedzibą w Biłgoraja z dniem 1 kwietnia 1939 roku na mocy rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 31 grudnia 1938 r. o zmianie podziału okręgów szkolnych na obwody szkolne (Dz. U. Nr 5 poz. 28). W czasie okupacji już na początku listopada 1939 roku utworzono dwa szkolne inspektoraty: dla szkół polskich oraz ukraińskich. Po roku 1944 przywrócono strukturę organizacyjną inspektoratów szkolnych istniejących przed wybuchem wojny w 1939 roku. Inspektorat Szkolny w Biłgoraju został zniesiony w 1950 roku na mocy ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U.R.P. Nr 14 poz. 130).
Siedziba Inspektora Szkolnego w latach 1922-1933, 1939-1950 mieściła się w Biłgoraju.
Inspektor Szkolny w Biłgoraju podlegał bezpośrednio kuratorowi okręgu szkolnego do 1925 roku warszawskiego, a później lubelskiego.
Inspektorzy szkolni według rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 lipca 1933 r. o organizacji władz szkolnych (Dz. U. R.P. Nr 50 poz. 389) byli władzą szkolną pierwszej instancji w zakresie: organizacji, kierownictwa, nadzoru pedagogicznego i administracyjnego nad publicznym szkolnictwem powszechnym i wychowaniem przedszkolnym. Ponadto nadzorowali prywatne szkoły powszechne i prywatne zakłady wychowania przedszkolnego, a także sprawowali opiekę nad oświatą pozaszkolną. Inspektorzy byli odpowiedzialni za planowanie, organizowanie i realizowanie pracy nad rozwojem i upowszechnianiem oświaty na powierzonym terenie.
Inspektorat szkolny był organem inspektora szkolnego dla realizowania zadań i załatwiania spraw należących do jego zakresu działania. W jego skład wchodzili w odpowiedniej liczbie pracownicy pedagogiczni i administracyjni.
Ciałem doradczym i opiniodawczym inspektorów szkolnych były powiatowe rady szkolne. W okresie okupacji na teren powiatu powoływani byli radcy szkolni, którzy mogli być wspierani przy sprawowaniu nadzoru szkolnego przez inspektorów szkolnych (Rozporządzenie G.G. z dnia 16 marca 1940 r.). Po wojnie przywrócono struktury organizacyjne istniejące przed wybuchem wojny w 1939 roku.
przepisy prawne dotyczące organizacji i zarządzania oraz korespondencja ze szkołami podległymi (sygn. 1-12, 18, 21-22, 26-45), nadzór nad szkolnictwem (sygn. 13-17), sprawozdania (sygn. 19-20, 23-25,54-60) sprawy osobowe nauczycieli (sygn.46-53, 72-81, 111), sprawy finansowo-gospodarcze Inspektoratu i szkół (sygn. 61-71, 118-131), pomoc socjalna dla dzieci (sygn. 82-109, 112) akta poszczególnych szkół (sygn. 110, 113-117, 132-205). - brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
37/7/0/-/1 [Zarządzenia Ministerstwa Oświaty i Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie] 1944-1945 0
37/7/0/-/2 [Zarządzenia Ministerstwa Oświaty i Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie] 1946 0
37/7/0/-/3 [Zarządzenia Ministerstwa Oświaty i Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie] 1947 0
37/7/0/-/4 [Zarządzenia, instrukcje, okólniki Ministerstwa Oświaty i Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie], tom I 1949 0
37/7/0/-/5 [Zarządzenia, instrukcje, okólniki Ministerstwa Oświaty i Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie], tom II 1949 0
37/7/0/-/6 [Zarządzenia, instrukcje, okólniki Ministerstwa Oświaty i Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie] 1950 0
37/7/0/-/7 Zarządzenia [Ministerstwa Oświaty] 1947 0
37/7/0/-/8 Okólniki - zakończenie roku szkolnego, komitety rodzicielskie, instrukcje programowe, ideologiczne i dokształcanie nauczycieli 1949-1950 0
37/7/0/-/9 Zarządzenia w sprawie egzaminów, sprawozdania z badań wyników nauczania - program uproszczonych egzaminów 1949-1950 0
37/7/0/-/10 [Zarządzenia, okólniki Ministerstwa Oświaty i innych władz szkolnych - dotyczące wczasów letnich dla dzieci] 1949 0
37/7/0/-/11 Zarządzenia [Ministerstwa Oświaty i Kuratorium Szkolnego w Lublinie - dotyczące wczasów letnich dla dzieci] 1950 0
37/7/0/-/12 Zarządzenia w sprawie akcji letniej i opieki nad dzieckiem 1949-1950 0
37/7/0/-/13 Polnische Schulen Schulbesuchen Schuljahr 1942/43 Halbjahr I (Wizytacje szkół polskich w roku szkolnym 1942/43 w pierwszym półroczu) [1942] 1944 0
37/7/0/-/14 Polnische Schulen Schulbesuchen Schuljahr 1942/43 Halbjahr II (Wizytacje szkół polskich w roku szkolnym 1942/43 w drugim półroczu) [1942] 1944 0
37/7/0/-/15 Ukrainische Schulen Schulbesuchen Schuljahr 1942/43 Halbjahr I (Wizytacje szkół polskich w roku szkolnym 1942/43 w pierwszym półroczu) [1942] 1944 0
1 2 3 4 ... 5 6 7 8 9 ... 11 12 13 14

Amount of archival material

205

205

0

2.10

2.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.