Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Inspektorat Szkolny w Kraśniku

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
- brak danych - [1939-1943] 1944-1950 [1951-1954]
- brak danych - 1939 - 1943
1944 - 1950
1951 - 1954
- brak danych - tak
administracja specjalna - oświata polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Inspektorat Szkolny w Kraśniku dla obwodu szkolnego obejmującego terytorium powiatu kraśnickiego wznowił swoją działalność 20 sierpnia 1944 r. Zakres działania określał szereg ustaw i rozporządzeń Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z okresu międzywojennego.
Na czele Inspektoratu Szkolnego stał inspektor podległy bezpośrednio kuratorowi okręgu szkolnego. Wewnętrzną organizację inspektoratu, tryb jego urzędowania, zakres działania i kompetencje inspektora ustalało rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 8 marca 1938 r. (Dz. Urz. MWRiOP Nr 3 poz. 58).
Inspektor szkolny był organem administracji szkolnej I instancji do spraw organizacji, kierownictwa, nadzoru pedagogicznego i administracyjnego nad szkolnictwem powszechnym i wychowaniem przedszkolnym. W jego kompetencjach leżał ponadto nadzór nad prywatnymi szkołami powszechnymi, prywatnymi zakładami wychowania przedszkolnego oraz opieka nad oświatą pozaszkolną.
W skład inspektoratu wchodzili podinspektorzy, inspektor oświaty oraz pewna liczba pracowników biurowych.
W czerwcu 1950 r. w związku z ustawą o terowych organach jednolitej władzy państwowej z 20 marca 1950 r. (Dz. U. 1950 Nr 14 poz. 130) Inspektorat został przekształcony w Wydział Oświaty i Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kraśniku.
Zespół zawiera akta: organizacja Inspektoratu (sygn. 1-34), nadzór nad szkolnictwem (sygn. 35-213), pracownicy (sygn.214), sprawy finansowo-gospodarcze Inspektoratu i szkół (sygn.265-311), sprawy różne (sygn. 312-314), akta dotyczące szkół (sygn.315-389), sprawy Związku Nauczycielstwa Polskiego (sygn. 390-399), akta personalne (sygn. 400-401), sprawozdania szkół z terenu powiatu kraśnickiego o popełnionych zbrodniach niemieckich w czasie II wojny światowej (sygn. 402). - brak danych -

Amount of archival material

402

402

0

3.41

3.41

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.