Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
Previous archive Next archive
632.92 875.92
430.66 6
6 7

Oddział zamiejscowy Archiwum Państwowego w Lublinie, bez wydzielonych komórek wewnętrznych.

Funkcjonuje od 1 sierpnia 1955 r., początkowo jako Powiatowe Archiwum Państwowe (zarządzenie NDAP z 8.08.1955 r., na mocy zarządzenia nr 1 NDAP z 31.01.1976 r. przekształcone w ekspozyturę Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Lublinie, a od lat 80. XX w. - oddział zamiejscowy Archiwum Państwowego w Lublinie.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
37/217/1 vacat - Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Biłgoraju - wyodrębniono zespół: 37/303/0 0
37/217/2 vacat - Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Bełżycach - wyodrębniono zespół: 37/302/0 0
37/217/4 vacat - Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Kraśniku - wyodrębniono zespół: 37/305/0 0
37/97/0 vacat - Spuścizna aktowa po Aleksandrze Golińskim - przekazana do Archiwum Państwowego w Lublinie 0
37/214/0 vacat - Komisje wyborcze do rad narodowych powiatu bełżyckiego - wyodrębniono zespół numer: 283 0
37/215/0 vacat - Komisje wyborcze do rad narodowych powiatu opolskiego - wyodrębniono zespół numer: 283 0
37/273/0 vacat - Sąd Pokoju w Gościeradowie - włączony do zespołu 37/258/0 Sąd Grodzki w Kraśniku 0
37/217/5 vacat - Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Opolu Lubelskim - wyodrębniono zespół: 37/306/0 0
37/56/0 vacat - Komisje wyborcze do rad narodowych powiatu kraśnickiego - wyodrębniono zespoły numer: 281, 283, 284 0
37/76/2 vacat - Księgarnia Spółdzielcza "Promyk" w Kraśniku - utworzono odrębny zespół Księgarnia Spółdzielcza "Promyk" w Kraśniku numer zespołu: 37/287 0
37/217/3 vacat - Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Janowie Lubelskim - wyodrębniono zespół: 37/304/0 0
37/76/1 vacat-Księgarnia Spółdzielcza "Ogniwo" w Biłgoraju - utworzono odrębny zespół Księgarnia Spółdzielcza "Promyk" w Kraśniku numer zespołu: 37/286 0
37/55/0 vacat - Komisje wyborcze do rad narodowych powiatu biłgorajskiego - wyodrębniono zespoły numer: 282, 283, 284, 298, 299, 0
37/58/0 vacat - Sąd Grodzki w Tarnogrodzie - wyodrębniono dwa nowe zespoły: Sąd Grodzki w Tarnogrodzie numer zespołu: 37/240 i Sąd Grodzki w Tarnogrodzie numer zespołu: 37/241 0
37/217/0 vacat - Powiatowe rady związków zawodowych województwa lubelskiego - zbiór szczątków zespołów - wyodrębniono zespoły: 37/302/0, 37/303/0, 37/304/0, 37/305/0, 37/306/0 0
1 2 3 ... 25 26
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.