Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
Previous archive Next archive
632.92 875.92
430.66 6
6 7

Oddział zamiejscowy Archiwum Państwowego w Lublinie, bez wydzielonych komórek wewnętrznych.

Funkcjonuje od 1 sierpnia 1955 r., początkowo jako Powiatowe Archiwum Państwowe (zarządzenie NDAP z 8.08.1955 r., na mocy zarządzenia nr 1 NDAP z 31.01.1976 r. przekształcone w ekspozyturę Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Lublinie, a od lat 80. XX w. - oddział zamiejscowy Archiwum Państwowego w Lublinie.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
37/1/0 Powiatowa Rada Narodowa w Biłgoraju 1944-1950 0
37/2/0 Powiatowa Rada Narodowa w Kraśniku 1944-1950 0
37/3/0 Starostwo Powiatowe w Biłgoraju 1918-1922, 1944-1950 0
37/4/0 Starostwo Powiatowe w Kraśniku 1944-1950 [1958-1959] 0
37/5/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Biłgoraju 1944-1947 0
37/6/0 Powiatowy Urząd Ziemski Kraśniku 1944-1947 0
37/7/0 Inspektorat Szkolny w Biłgoraju [1922-1943] 1944-1950 0
37/8/0 Inspektorat Szkolny w Kraśniku [1939-1943] 1944-1950 [1951-1954] 0
37/9/0 Urząd Skarbowy w Kraśniku [1919] 1923-1933, 1944-1950 0
37/10/0 Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Biłgoraju 1944-1948 0
37/11/0 Rada Główna Opiekuńcza - Polski Komitet Opiekuńczy w Kraśniku 1940-1944 0
37/12/0 Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Kraśniku [1940-1944] 1945-1949 0
37/13/0 Akta miasta Biłgoraja 1865-1866, 1890, 1931-1950 [1951] 0
37/14/0 Akta miasta Janowa Lubelskiego 1900-1950 [1955] 0
37/15/0 Akta miasta Kraśnika 1883-1950[1951] 0
1 2 3 ... 25 26
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.