Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
Previous archive Next archive
632.92 875.92
430.66 6
6 7

Oddział zamiejscowy Archiwum Państwowego w Lublinie, bez wydzielonych komórek wewnętrznych.

Funkcjonuje od 1 sierpnia 1955 r., początkowo jako Powiatowe Archiwum Państwowe (zarządzenie NDAP z 8.08.1955 r., na mocy zarządzenia nr 1 NDAP z 31.01.1976 r. przekształcone w ekspozyturę Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Lublinie, a od lat 80. XX w. - oddział zamiejscowy Archiwum Państwowego w Lublinie.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
37/99/0 vacat - Sąd Grodzki w Kraśniku - wyodrębniono trzy nowe zespoły: Sąd Grodzki w Kraśniku numer zespołu 37/258, Sąd Grodzki w Kraśniku numer zespołu 37/259 i Sąd Grodzki w Kraśniku numer zespołu 37/260 0
37/76/0 vacat - Księgarnie Spółdzielcze w Biłgoraju i Kraśniku - zbiór szczątków zespołów - wyodrębniono dwa nowe zespoły: Księgarnia Spółdzielcza "Ogniwo" w Biłgoraju numer zespołu 37/286 i Księgarnia Spółdzielcza "Promyk" w Kraśniku numer zespołu 37/287 0
37/90/0 vacat - Komisje wyborcze do rad narodowych powiatu janowskiego - włączony do zespołu nr 255 - Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa lubelskiego z powiatów janowskiego i kraśnickiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 1973 r. 0
37/226/0 Szkoła Elementarna w Urzędowie 1796-1885 3420
37/250/0 Hipoteka w Opolu Lubelskim 1800-2005 0
37/307/0 Akta notariusza Erazma Łuniewskiego w Biłgoraju 1811-1814 1083
37/308/0 Akta notariusza Jana Turczyńskiego w Biłgoraju 1812-1832 6718
37/309/0 Akta notariusza Antoniego Bielińskiego w Biłgoraju 1824-1841 15085
37/249/0 Hipoteka w Kraśniku 1824-2004 0
37/348/0 Spuścizna Jana Stelmaszczyka (1909-1972) archiwisty, etnografa i regionalisty 1826-1972 0
37/310/0 Akta notariusza Felicjana Tirpitza w Biłgoraju 1842-1845 3273
37/318/0 Akta notariusza Edwarda Maryewskiego w Biłgoraju 1858-1860 3173
37/312/0 Akta notariusza Ignacego Podbielskiego w Biłgoraju 1861-1863 2636
37/28/0 Akta gminy Sól 1863-1954 1122
37/317/0 Akta notariusza Konstantego Kościelskiego w Biłgoraju 1864-1865 2940
1 2 3 4 ... 25 26
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.