Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku
Previous archive Next archive
632.92 875.92
430.66 6
6 7

Oddział zamiejscowy Archiwum Państwowego w Lublinie, bez wydzielonych komórek wewnętrznych.

Funkcjonuje od 1 sierpnia 1955 r., początkowo jako Powiatowe Archiwum Państwowe (zarządzenie NDAP z 8.08.1955 r., na mocy zarządzenia nr 1 NDAP z 31.01.1976 r. przekształcone w ekspozyturę Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Lublinie, a od lat 80. XX w. - oddział zamiejscowy Archiwum Państwowego w Lublinie.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
37/324/0 Kraśnicki Ośrodek Kultury w Kraśniku 1977-1997 0
37/261/0 Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Strzyżewicach 1978-1986 0
37/253/0 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Łaziskach 1982-1986 0
37/193/0 Urząd Gminy w Wilkowie 1982-1989 0
37/251/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa lubelskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 17 czerwca 1984 r. 1984 0
37/256/0 Rada Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Urzędowie 1984-1989 0
37/342/0 Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku 1985-1990 0
37/300/0 Akta komisji ds. referendum ogólnokrajowego w województwie lubelskim przeprowadzonego w dniu 29 listopada 1987 r. 1987 0
37/350/0 Dom Muzyki w Kraczewicach 1987-1992 0
37/252/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa lubelskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 r. 1988 0
37/279/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu i Senatu z terenu województwa Lubelskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 4 czerwca 1989 r. 1989 0
37/301/0 Spuścizna aktowa po Mieczysławie Łazarzu kraśnickim samorządowcu, polityku i działaczu związku zawodowego „Solidarność” 1989-1999 0
37/336/0 Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Kraśniku 1989-2012 0
37/231/0 Urząd Rejonowy w Opolu Lubelskim 1990-1998 0
37/242/0 Urząd Rejonowy w Kraśniku 1990-1998 0
1 ... 21 22 23 24 25 26
X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.