Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Archiwum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Previous archive Next archive
2015.0 2950.0
480.0 6
- brak danych - - brak danych -

Archiwum podlega bezpośrednio Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. W Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się Oddział Archiwum UJK

Za datę rozpoczęcia działalności Archiwum należy przyjąć 01.10.1975 r., kiedy w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach po raz pierwszy zatrudniono specjalistę ds. archiwalnych i podporządkowano go Dyrektorowi Administracyjnemu. Od 1983 r. Archiwum weszło w skład Biblioteki Głównej. W oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz decyzję Archiwum Państwowego w Kielcach z dnia 03.09.1985 r. stało się ogniwem państwowej sieci archiwalnej. W 1991 r., na mocy § 11 pkt. 2 Statutu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, stało się jednostką ogólnouczelnianą, podległą Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

List of archive's collections

Number Name Dates Number of scans
375/1/0 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 1969-2016 0
1
X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.