Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Związek Straży Pożarnych RP Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Oddział w Kocku

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim
- brak danych - 1913-1949
- brak danych - 1913 - 1949
- brak danych - tak
stowarzyszenia i związki - milicje, straże pożarne polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
- brak danych - Zarządzenia i protokoły Straży Ogniowej w Kocku z lat 1913-1916, 1929-1931, 1938 (sygn. od 1 do 3) Wykazy członków SP w Kocku oraz zebrania z lat 1925-1929, 1932-1933, 1941-1949 (sygn. od 4 do 7) Budżet i sprawozdania finansowe z lat 1927, 1934-1936 (sygn. od 8 do 10) Sprawozdania z działalności Straży z lat 1920-1924 (sygn. 11) Wykaz członków Straży z lat 1913-1915 (sygn. 12) Księga przychodów i rozchodów z lat 1913-1921 (sygn. 13) Spis inwentarza z lat 1914-1930 (sygn. 14). - brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 14 1280

Amount of archival material

14

14

0

0.14

0.14

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -