^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Akty notarialne Józefa Domańskiego rejenta w Białej Podlaskiej za rok 1836 od nr do nr 302]

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim
dokumentacja aktowa 7
- brak danych -
(1817, 1834-1835) 1836

1836 - 1836
polski
Akty kupna-sprzedaży, umowy dzierżawne, plenipotencje, cesje praw, intercyzy przedślubne, inwentarze pozostałości. Załączniki z lat 1817, 1834-1835 to odpisy aktów notarialnych oraz oryginały: specyfikacja należności od mieszczan miasta Rossosza z 1817 r., pisma dozoru kościelnego parafii w Rossoszu w sprawie funduszy kościoła (rep. 2), zaświadczenie Prezesa Trybunału Cywilnego poświadczajace autentyczność testamentu Albertyny Kronikowskiej (rep. 105), testament Jana Bielaka sporządzony przez wójta gminy Studzianka (rep.186).
- brak danych - - brak danych -
księga - brak danych -
destrukt
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -