^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

O wykupie czynszów przez Henryka Bauera z gruntów nr 26/578 i 194/711 w mieście Łodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 1422
- brak danych -
1880

1880 - 1880
rosyjski
- brak danych -
13/1880 Archiwum Rządu Gubernialnego 11/1880
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -