^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

O wykupie czynszów przez Karola Klukowa z gruntów nr 181/722, 182 i 183 w mieście Łodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 1569
- brak danych -
1881-1884

1881 - 1884
rosyjski
- brak danych -
236/1881 Archiwum Rządu Gubernialnego 227/1881
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -