^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

O wykupie bezterminowych czynszów przez Henryka Vorwerka z gruntu 66/278 i 65/279 w mieście Łodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 942
- brak danych -
1873-1874

1873 - 1874
rosyjski
- brak danych -
13/1873 Archiwum Rządu Gubernialnego 37/1873
- brak danych - - brak danych -
- brak danych -
- brak danych - - brak danych -
- brak danych - Tak
- brak danych -
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

- Indexes not found -

Index of places

- Indexes not found -

Index of subjects

- Indexes not found -