^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Proekt˝ Fajtelâ Vol´f˝ na postrojku kamen[nago] 4h˝ êt[ažnago] fligelâ 1-o êt[ažnyh] othožih˝ měst˝ i perestrojku okon˝ i dverej v˝ nižn[em] êt[ažě] 2h˝ êt[ažnago] doma pod˝ No 115/752 po Petrokovskoj ul[ice] v˝ g[orode] Lodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 10618
Projekt na budowę przez Fajtla Wolfa murowanej, trzypiętrowej oficyny, parterowych ustępów i przebudowę okien i drzwi na parterze piętrowego domu pod numerem 115/752 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi
1910

1910 - 1910
rosyjski
Raport prezydenta Łodzi, zobowiązanie właściciela nieruchomości i nadzorującego budowę, protokół posiedzenia RGP, projekt budowy. Obecnie ulica Piotrkowska 115
248/1910 7746
poszyt rękopis
dobry
8 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
W tytule oryginalnym jednostki błędnie podano Piotrkowska 15 zamiast 115
Number of scans per page

Index of persons

Pałaszewski, Franciszek (inżynier architekt)
Wolf, Fajtel (właściciel nieruchomości)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Piotrkowska 115

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -