^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Proekt˝ Al´berta Fišera na perestrojku nižnâgo êt[aža] kamen[nago] 3h˝ êt[ažnago] doma i nadstrojku 3-go êt[aža] na 2h˝ êt[ažnom] fligelě pod˝ No 1-54/501 na uglu ulic˝ Petrokovskoj i Dzěl´noj v˝ gor[ode] Lodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 11474
Projekt na przebudowę przez Alberta Fischera parteru murowanego, dwupiętrowego domu i nadbudowę drugiego piętra nad piętrową oficyną pod numerami 1-54/501 na rogu ulic Piotrkowskiej i Dzielnej w mieście Łodzi
1910

1910 - 1910
rosyjski
Raport prezydenta Łodzi, zobowiązanie właściciela nieruchomości i nadzorującego budowę, protokół oględzin istniejących ścian, protokół posiedzenia RGP, projekt budowy. Obecnie ulica Piotrkowska 54 i Narutowicza 1
1149/1910 8398
poszyt maszynopis rękopis
dobry
10 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

Fischer, Albert (przemysłowiec)
Lubotynowicz, Leon (inżynier technolog)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Narutowicza Gabriela 1
Łódź ul. Piotrkowska 54

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -