^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Proekt˝ Maera Êjznera na perestrojku lavki s˝ peredel'koû vystavočnyh˝ okon˝ pod˝ No 267/29 po Petrokovskoj ul[ice] v˝ gor[ode] Lodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 12181
Projekt przebudowy przez Majera Eisnera sklepu wraz z przeróbką okien wystawowych pod numerem 267/39 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi
1911

1911 - 1911
rosyjski
Raport prezydenta Łodzi, zobowiązanie nadzorującego budowę, protokół posiedzenia RGP, projekt budowy. Obecnie ulica Piotrkowska 39
461/1911 8899
poszyt maszynopis rękopis
dobry
8 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
W oryginalnym tytule na okładce jednostki podano błędnie 29 zamiast 39
Number of scans per page

Index of persons

Eisner, Majer (właściciel nieruchomości)
Eisner, Wolf (właściciel nieruchomości)
Frisch, Alfred (architekt)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Piotrkowska 39

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -