^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 39/1/0 Rząd Gubernialny Piotrkowski » Series:: 4 Wydział Budowlany » File/unit:: 137

O postrojkě Germanom˝ Pravica kamennago 2h˝ ètaž[nago] tancoval´nago i koncertnago zala i kamennyh˝ 1no ètaž[nyh] othožih˝ měst˝ pod No 469 po Vshodnej ulicě v˝ gor[ode] Lodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 137
O budowie przez Hermana Prawitza murowanego, piętrowego domu taneczno-koncertowego i murowanych, parterowych ustępów pod numerem 469 przy ulicy Wschodniej w mieście Łodzi
1887

1887 - 1887
rosyjski
Raport prezydenta Łodzi, zobowiązanie właściciela nieruchomości, obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, protokół posiedzenia RGP, projekt budowy. Obecnie ul. Wschodnia 18.
138/1887 66
poszyt rękopis
dobry
10 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

Creutzburg, Edward (technik budowlany)
Prawitz, Herman (właściciel domu taneczno-koncertowego)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Wschodnia 18

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -