^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Proekt˝ Obŝ[estva] Pol´skih Êlektričeskih˝ Zavodov Simens˝ na postrojku podval´nago êtaž[a] v˝ kamen[nnom] 5-mi êtaž[nom] licevom˝ domě pod˝ N 96 po Petrokovskoj ul[ice] v˝ gor[ode] Lodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 14844
Projekt na budowę przez Spółkę Akcyjną Polskich Elektrycznych Zakładów Siemens sutereny w murowanym, czteropiętrowym domu frontowym pod numerem 96 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi
1912

1912 - 1912
rosyjski
Raport prezydenta Łodzi, zobowiązanie nadzorującego budowę, protokół posiedzenia RGP, projekt budowy
1387/1912 10801
luzy maszynopis rękopis
dobry
8 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

Nebelski, Szymon (architekt)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Piotrkowska 96

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

Spółka Akcyjna Polskich Elektrycznych Zakładów "Siemens"

Javascript support needed to browse indexes