^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Proekt˝ Anny Kauc˝ na nadstrojku mansarda na kamen[nom] 2-h˝ ètaž[nom] domě perestrojku 1-o ètaž[nogo] sklada, časti 1-o ètaž[nogo] navěsa pod˝ No 1346-1352 po Zagajnikovoj ul[ice] v˝ gor[ode] Lodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 15869
Projekt nadbudowy przez Annę Kautz mansardy na murowanym, piętrowym domu, przebudowy parterowego magazynu, części parterowej wiaty pod numerami 1346-1352 przy ulicy Zagajnikowej w mieście Łodzi
1913

1913 - 1913
rosyjski
Raport prezydenta Łodzi, korespondencja, opinia Starszego Inspektora Fabrycznego, zobowiązanie nadzorującego budowę, protokół oględzin istniejących ścian, protokół posiedzenia RGP. Obecnie ul. Kopcińskiego 31
640/1913 11519
poszyt maszynopis rękopis
dobry
9 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

Kautz, Anna (właścicielka nieruchomości)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Kopcińskiego Stefana 31

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -