^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Projekt nadbudowy dwóch pięter na istniejącej murowanej, piętrowej przędzalni i wzniesienia murowanego, parterowego kantoru i wiaty przez Annę Kautz, na nieruchomości przy ulicy Zagajnikowej pod numerami 1346-1352 w mieście Łodzi]

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 16917
- brak danych -
1914

1914 - 1914
rosyjski
Raport prezydenta Łodzi, opinia Starszego Inspektora Fabrycznego, zobowiązanie nadzorującego budowę, protokoły oględzin nieruchomości, zobowiązanie właścicielki nieruchomości, korespondencja, protokół posiedzenia RGP. Obecnie ul. Kopcińskiego 31
307/1914 12219
poszyt maszynopis rękopis
dobry
17 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

Kautz, Anna (właścicielka nieruchomości)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Kopcińskiego Stefana 31

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -