^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[O oświetleniu elektrycznym fabryki Ferstera i Reksa w mieście Łodzi]

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 17810
- brak danych -
1892-1893

1892 - 1893
rosyjski
Raport Prezydenta miasta Łodzi, podanie właścicieli nieruchomości, decyzja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, korespondencja. Obecnie ulica Wólczańska 45-47
9/1892 - brak danych -
poszyt rękopis
dobry
6 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

Ferster, Adolf (właściciel przędzalni wełny)
Reks, Samuel (właściciel przędzalni wełny)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Wólczańska 45-47

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -