^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

O postrojkě Mojseejem˝ Aronom˝ Peterom˝ kamennago 4h˝ ètažnago doma i kamennyh˝ 2h˝ ètažnyh˝ služb˝ na městnosti N 1130 po Vidzevskoj ul[ice] v˝ g[orode] Lodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 1808
O budowie przez Mojsieja Arona Petera murowanego, trzypiętrowego domu i murowanego, piętrowego budynku gospodarczego na nieruchomości numer 1130 przy ulicy Widzewskiej w mieście Łodzi
1891

1891 - 1891
rosyjski
Raporty prezydenta Łodzi, pierwotna odmiowa zatwierdzenia projektu, zobowiązanie właściciela nieruchomości protokół posiedzenia RGP, projekt budowy. Obecnie ul. Kilińskiego 104
91/1891 1154
poszyt rękopis
dobry
14 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

Landau-Gutenteger, Gustaw (architekt, 1862-1917)
Peter, Mojsiej Aron (właściciel nieruchomości)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Kilińskiego Jana 104

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -