^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Na postrojku Antonom˝ Šumpihom˝ kamen[nago] 3h˝ ètaž[nago] fligelâ i takih˝-že drovânnyh˝ saraev˝ pod˝ No 1383 po Cegel´nânoj ulicě v˝ gor[ode] Lodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 1884
Projekt budowy przez Antoniego Szumpicha murowanej, dwupiętrowej oficyny i dwupiętrowych drewnianych komórek pod numerem 1383 przy ulicy Cegielnianej w mieście Łodzi
1891

1891 - 1891
rosyjski
Raport prezydenta Łodzi, zobowiązanie właściciela nieruchomości, protokół posiedzenia RGP, projekt budowy. Obecnie ul. Jaracza 7
167/1891 1212
poszyt rękopis
dobry
10 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

Markiewicz, Ignacy (architekt, 1825-1908)
Szumpich, Antoni (właściciel nieruchomości)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Jaracza Stefana 7

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -