^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Projekt na odstrojku poslě požara Èduardom˝ Gencelem˝ 4h˝ ètažnoj tkal´ni i postrojku 3h˝ ètažnoj apretury pod˝ No 270 po Vul´čanskoj ulicě v˝ gor[ode] Lodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 1924
Projekt odbudowy po pożarze przez Edwarda Haentschla trzypiętrowej tkalni oraz budowy dwupiętrowej apretury pod numerem 270 przy ulicy Wólczańskiej w mieście Łodzi
1891

1891 - 1891
rosyjski
Raport prezydenta Łodzi, zobowiązanie właściciela nieruchomości, wyliczenia statyczno-wytrzymałościowe, protokoły posiedzeń RGP, projekt budowy. Obecnie ulica Zachodnia 99 i 101 oraz Wólczańska 12.
207/1891 1243
poszyt rękopis
dobry
23 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

Haentschel, Edward (przemysłowiec)
Miks, Fryderyk (inżynier technolog, 1861-1914)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Wólczańska 12

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -