^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Proekt] na postrojku Josifom˝ Mejznerom˝ 3h˝ ètaž[nogo] doma takogo že fligelâ i 2h˝ ètaž[nyh] čulanov˝ pod˝ No 1127 po Vidzevskoj ulicě v˝ gor[ode] Lodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 1981
Projekt budowy przez Józefa Majznera dwupiętrowego domu, takiej samej oficyny i jednopiętrowych komórek pod numerem 1127 przy ulicy Widzewskiej w mieście Łodzi
1891

1891 - 1891
rosyjski
Raport prezydenta Łodzi, zobowiązanie właściciela nieruchomości, protokół posiedzenia RGP, projekt budowy. Obecnie ul. Kilińskiego 96 i 96a
264/1891 1284
poszyt rękopis
dobry
8 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

Majewski, Hilary (architekt, 1838-1892)
Majzner, Józef (właściciel nieruchomości)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Kilińskiego Jana 96
Łódź ul. Kilińskiego Jana 96a

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -