^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Proekt] na nadstrojku Germanom˝ Pravicem˝ 2go ètaža na stěnah˝ 1no ètažnago zdanìâ, gdě poměŝaetsâ traktirnoe zavodenìe pri tancoval´nom˝ zalě i pristrojku 2h˝ ètaž[nogo] fligelâ dlâ holodnyh˝ služb˝ a v˝ časti žilago poměŝenìâ i othožih˝ měst˝ pod˝ No 469 po Vshodnej ulicě v˝ gor[ode] Lodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 1983
Projekt budowy przez Hermana Prawicę pierwszego piętra na ścianach parterowego budynku, gdzie mieści się tawerna z salą taneczną i dobudowy jednopiętrowej oficyny z nieogrzewanymi pomieszczeniami gospodarczymi i częścią mieszkalną oraz ustępów pod numerem 469 przy ulicy Wschodniej w mieście Łodzi
1891

1891 - 1891
rosyjski
Raport prezydenta Łodzi, zobowiązanie właściciela nieruchomości, protokół oględzin istniejących ścian, protokół posiedzenia RGP, projekt budowy. Obecnie ul. Wschodnia 18
266/1891 1286
poszyt rękopis
dobry
10 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

Creutzburg, Edward (technik budowlany)
Prawica, Herman (właściciel nieruchomości)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Wschodnia 18

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -