^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

[Proekt] na nadstrojku I[srailom] K[almanom] Poznanskim˝ 4-go êtaža na stěnah˝ 3h˝ ětažnago suŝestvuûŝego doma postrojku kamen[nago] 4˝ ětažnago s˝ pogrebami i 3 ětažnago s˝ pogrebami i trempelem˝ žilyh˝ fligelej i kamen[nyh] 2˝ ětažnyh˝ služb˝ pod˝ No 784 po Petrokovskoj ulicě v˝ gor[ode] Lodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 2207
Projekt nadbudowy przez Izraela Kalmana Poznańskiego trzeciego nad istniejącym dwupiętrowym, podpiwniczonym domem mieszkalnym, a także budowy oficyn mieszkalnych: trzypiętrowej, podpiwniczonej i dwupiętrowej, podpiwniczonej z poddaszem oraz murowanych, piętrowych budynków gospodarczych na nieruchomości pod numerem 784 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi
1891

1891 - 1891
rosyjski
Raport prezydenta Łodzi, zobowiązanie właściciela nieruchomości, protokół oględzin istniejących ścian, protokół posiedzenia RGP, projekt budowy. Obecnie ulica Piotrkowska 51
489/1891 - brak danych -
poszyt rękopis
dobry
11 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

Majewski, Hilary (architekt, 1838-1892)
Poznański, Izrael (przemysłowiec, 1833-1900)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Piotrkowska 51

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -