^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 39/1/0 Rząd Gubernialny Piotrkowski » Series:: 4 Wydział Budowlany » File/unit:: 253

O postrojkě Êduardom˝ Gentšel´, kamennago 2h˝ êtaž[nago] stroenìâ dlâ poměŝenìâ stolârnoj, slěsarnoj i magazinov˝ pod˝ šerst´, pod˝ No 270c po Zahodnej i Vul´čanskoj ulicam˝ v˝ gor[ode] Lodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 253
O budowie przez Edwarda Haentschla murowanego, piętrowego budynku z pomieszczeniami stolarni, ślusarni i magazynów wełny, pod numerem 270c przy ulicach Zachodniej i Wólczańskiej w mieście Łodzi
1887

1887 - 1887
rosyjski
Raport prezydenta Łodzi, zobowiązanie właściciela nieruchomości, protokół posiedzenia RGP, projekt budowy. Obecnie ulica Zachodnia 99 i 101 oraz Wólczańska 12
250/1887 128
poszyt rękopis
dobry
11 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

Creutzburg, Edward (technik budowlany)
Haentschel, Edward (przemysłowiec)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Wólczańska 12
Łódź ul. Zachodnia 101
Łódź ul. Zachodnia 99

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -