^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Ob˝ utverždenìi proekta na postrojku Èduardom˝ Genčelem´ gazovago zavoda s˝ proektom˝ ustrojstva poměŝenìâ dlâ fil´trov˝ naznačennyh˝ po planu ob[ez]vreživanìâ nečistyh˝ vod˝ vypuskaemyh˝ iz˝ suŝestvuûŝej na městnosti pod˝ No 270e po Vul´čanskoj ulicě v˝ gor[ode] Lodzi apretury i krasil´ni

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 2813
O zatwierdzeniu projektu budowy przez Edwarda Haentschla gazowni i budowy filtrowni oczyszczającej ścieki odprowadzane z apretury i farbiarni mieszczących się na nieruchomości pod No 270e przy ulicy Wólczańskiej w mieście Łodzi
1892

1892 - 1892
rosyjski
Raporty prezydenta Łodzi, zobowiązanie właściciela nieruchomości, opinia inspektora fabrycznego, objaśnienia dotyczące gazowni, protokół posiedzenia RGP, projekt budowy. Obecnie ul. Zachodnia 99 i 101 oraz ul. Wólczańska 12
494/1892 1935
poszyt rękopis
dobry
22 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

Friszman, Joachim (technolog)
Haentschel, Edward (przemysłowiec)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Wólczańska 12
Łódź ul. Zachodnia 101
Łódź ul. Zachodnia 99

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -