^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Collection: 39/1/0 Rząd Gubernialny Piotrkowski » Series:: 4 Wydział Budowlany » File/unit:: 283

O nadstrojkě Samuilom˝ Čamanskim˝ kamennago tretâgo êtaža na časti suŝestvuûŝago fabričnago fligelâ pod˝ bukvoû b, pod No 524 po Petrokovskoj ulicě v˝ gor[ode] Lodzi

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 283
O nadbudowie przez Samuela Czamańskiego murowanego drugiego piętra nad częścią fabrycznej oficyny pod literą b, pod numerem 524 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi
1887

1887 - 1887
rosyjski
Raport prezydenta Łodzi, zobowiązanie właściciela nieruchomości, protokół oględzin, protokół posiedzenia RGP, projekt budowy. Obecnie ul. Piotrkowska 96
286/1887 148
poszyt rękopis
dobry
11 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

Czamański, Samuel (przemysłowiec, 1829-1910)
Markiewicz, Ignacy (architekt, 1825-1908)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Piotrkowska 96

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -