^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Ob˝ utverždenìi plana na postrojku Samuelem˝ Čamanskim˝ v˝ g[orode] Lodzi po Petrokovskoj ul[ice] pod˝ No 524, magazina syryh˝ tovarov˝ pri fabrikě šelkovyh˝ lent˝

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 3361
O zatwierdzeniu planu na budowę przez Samuela Czamańskiego magazynu surowca przy fabryce tasiemek jedwabnych pod numerem 524 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi
1893

1893 - 1893
rosyjski
Raport prezydenta Łodzi, zobowiązanie właściciela nieruchomości, protokół posiedzenia RGP, projekt budowy. Obecnie ulica Piotrkowska 96
530/1893 2371
poszyt rękopis
dobry
9 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

Chełmiński, Franciszek (architekt, 1862-1932)
Czamański, Samuel (przemysłowiec, 1829-1910)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Piotrkowska 96

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -