^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

O postrojkě Fišelom˝ Gerškovičem˝ v˝ g[orode] Lodzi po Petrokovskoj ulicě pod˝ N 66/507 dbuh˝ kamennyh˝ 3h˝ êtažnyh˝ s˝ pogrebami i trempelem˝ žilyh˝ fligelej s˝ othožimi mêstami i na nadstrojku 2h˝ êtažej na stěnah˝ suŝestvuûŝgo 1-no êtažnago fligelâ

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 3878
O budowie przez Fiszela Herszkowicza dwóch, murowanych, dwupiętrowych, podpiwniczonych oficyn mieszkalnych z poddaszem i ustępami i nadbudowie piętra nad istniejącą parterową oficyną pod numerem 66/507 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi
1894

1894 - 1894
rosyjski
Raport prezydenta Łodzi, zobowiązanie właściciela nieruchomości, protokół oględzin istniejącej ściany, protokół posiedzenia RGP, projekt budowy. Obecnie ulica Piotrkowska 66
305/1894 2789
poszyt rękopis
dobry
10 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
1 2

Index of persons

Herszkowicz, Fiszel (właściciel nieruchomości)
Lande, Dawid (architekt, 1868-1928)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Piotrkowska 66

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -