^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

O nadstrojkě Teodorom˝ Šepke v˝ g[orode] Lodzi po Petrokovskoj ulicě pod˝ N 197/711 odnago êtaža na stěnah˝ kamennoj 1no êtažnoj slesarni

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 3886
O nadbudowie przez Teodora Schöpke pierwszego piętra nad parterową ślusarnią pod numerem 197/711 przy ulicy Piotrkowskiej w mieście Łodzi
1894

1894 - 1894
rosyjski
Raport prezydenta Łodzi, zobowiązanie właściciela nieruchomości, protokół oceny technicznej, protokół posiedzenia RGP, projekt budowy. Obecnie ul. Piotrkowska 197
313/1894 2794
poszyt rękopis
dobry
10 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page

Index of persons

Schöpke, Teodor (właściciel nieruchomości)
Sokołowski, Kazimierz (architekt, 1854-1909)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Piotrkowska 197

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -