^M Search archives
Archival resources online szukajwarchiwach.pl

O postrojkě Kristìanom˝ Vutke v˝ g[orode] Lodzi po Evangeličeskomu pereulku pod˝ No 5/551b kamennago 4-h˝ ètažnago žilago doma s˝ dvumâ takimi že fligelâmi

Archiwum Państwowe w Łodzi
dokumentacja aktowa 4195
O budowie przez Krystiana Wutke murowanego, trzypiętrowego domu mieszkalnego z dwoma takimi samymi oficynami pod numerem 5/551b przy Zaułku Ewangelickim w mieście Łodzi
1894

1894 - 1894
rosyjski
Raport prezydenta Łodzi, zobowiązanie właściciela nieruchomości, protokół oględzin istniejących ścian, protokół posiedzenia RGP, projekt budowy. Obecnie ul. Roosevelta 5
625/1894 3045
poszyt rękopis
dobry
9 - brak danych -
- brak danych - Tak
brak mikrofilmu
- brak danych -
Number of scans per page
- Digital copies unavailable -

Index of persons

Wutke, Krystian (właściciel nieruchomości)

Javascript support needed to browse indexes

Index of places

Łódź ul. Roosevelta Franklina Delano 5

Javascript support needed to browse indexes

Index of subjects

- Indexes not found -